Minneord Oddvar Petersen
Publisert: 03.07.2017

Det var med stor sorg vi mottok den triste beskjeden om at vår venn Oddvar Petersen var gått bort. Oddvar måtte gi tapt for kreften og sovnet stille inn natt til lørdag etter lang tids sykdom. Oddvar Petersen var grunnleggeren av Landsforeningen for Løsemiddelskadde, nå Arbeidsmiljøskaddes Landsforening.  Oddvar fikk tidlig kjenne på kroppen hva arbeidet med løsemidler og kjemikalier kunne gi av helseplager. «Skadeskutt» følte han seg ensom med sine plager og tenkte at det må da finnes andre med slike yrkesrettede helseplager. Som en handlingens mann tok han en telefon til NRK og ble invitert opp til NRK huset på Marienlyst. Dette var i 1986 og han fikk slippe til i radioprogrammet «Sånn er livet».

Les mer >>
Flere fikk MS-diagnose – var i virkeligheten skadet av kjemikalier
Publisert: 28.03.2017

Lenke til handikapnytt.no sin artikkel fra ALF sitt årsmøte 2017, om at flere med yrkesskade har fått MS-diagnose.

Det er en flott video i artikkelen.

https://www.handikapnytt.no/flere-fikk-ms-diagnose-var-i-virkeligheten-skadet-av-kjemikalier/ 

 

 

Les mer >>
Åpningstale Fagdagen ALF 24 mars 2017
Publisert: 28.03.2017

Pressemelding ALF Redigert 24.03.2017.pdf

Her er en lenke til talen som Dagfinn holdt under åpningen av fagdagen, 24 mars 2017.

 

ALF Hovedstyret 2017-2019
Publisert: 21.05.2017

 

Hovedstyret:

Fra venste: Siv Lisbeth Krokset, Dagfinn Wik, Arild Solvang, Marit Rokkones, Hans Justin Olsen, Svein Rokkones, Solfrid Gyldenskog Mittet.

 

Kontakt informasjon for hovedstyret.

 

Leder:

Dagfinn Wiik

mob: 975 98 064

Mail: post@alfnorge.no

Nest leder:

Svein Rokkones

Likepersonsleder.

mob: 902 53 440

mail: svein@alfnorge.no                 

Styremedlem:

Marit Rokkones

Lokallagskontakt, råd og veilledning.

mob: 905 69 718

mail: marit@alfnorge.no

Styremedlem:

Arild Solvang

Økonomiansvarlig.

mob: 975 97 066

mail: arild@alfnorge.no

Styremedlem:

Siv Lisbeth Krogseth

Sekretær.

mob: 415 25 768.

mail: siv@alfnorge.no

 

Vara: 

Solfrid Gyldenskog Mittet

mob: 920 45 259

mail: solfrid@alfnorge.no

Vara: 

Hans Justin Olsen

mob: 415 09 343

mail: hans@alfnorge.no              

 

 

 

 Foto: Jan Arne Dammen

Dagfinn Wiik og Arbeidsmiljøskaddes Landsforening ønsker å etablere eit nasjonalt kompetansesenter for yrkesskadde.
Publisert: 05.02.2017

Trykk på lenken for å lese hele artikkelen fra Bygdabladet 13 januar 2017.


024_BYBL1_1_130117.pdf
A.L.F. signerer intensjonsavtale for et Nasjonalt kompetansesenter relatert til yrkessykdom/yrkesskade
Publisert: 19.12.2016

Se vedlagt innslag fra Tidens Krav.

 


Innslag i tidens krav 15.12.2016.pdf

Forsiden Tidens krav 15.12.2016.pdf
Julehilsen
Publisert: 17.12.2016

Juleforberedelsene ble for noen av oss ikke slik som vi hadde tenkt.

Les mer >>
A.L.F ÅRSMØTE 2017
Publisert: 10.11.2016

A.L.F hovedstyre varsler med dette om tid og sted for landsforeningens årsmøte 2017. I tillegg opplyser vi tidsfrist for saker/forslag som ønsket behandlet i årsmøtet.

TID: 25 – 26 mars 2017

STED: Quality Airport Hotel Gardermoen

https://goo.gl/maps/NfBabBvpfbv 

 

 

Les mer >>
Rapport om pioneroljearbeiderne i Nordsjøen
Publisert: 18.09.2016

Klikk på lenken for å lese rapporten. 

Ps. filen er 40 MB så det kan ta litt tid å åpen rapporten.

Lenke til rapporten, åpnes i nytt vindu.

SOMMERHILSEN
Publisert: 15.07.2016

Sommeren er kommet og med den litt roligere dager for de aller fleste av oss. A.L.F hovedstyre har lagt bak seg en krevende og meningsfylt periode i organisasjonslivets mange gjøremål. 

Les mer >>
God Sommer
Publisert: 18.06.2016

 ALF Hovedstyre ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte en riktig god sommer.

Vil du dele dine erfaringer?
Publisert: 02.06.2016

Har du slitt med å få en stabil jobb som ung voksen?

Vil du dele dine erfaringer?

For tiden undersøker NOVA hvilke erfaringer personer med funksjonsnedsettelser eller innvandringsbakgrunn har med å ikke oppnå (eller forbli uten) stabil jobb som ung voksen. Vi spør hvordan det å ikke få en stabil jobb og inntekt påvirker mulighetene for å flytte hjemmefra, få et sted å bo, og stifte familie. Ikke minst er vi opptatt av hva den enkelte gjør i en slik situasjon. Har du fått hjelp fra venner eller kjente? Har du flyttet til et annet sted? Tatt mer utdanning? Har du fått hjelp eller støtte fra NAV, kommunen eller foreninger som bistår folk til å få jobb, inntekt eller bolig?

 

Vi vil gjerne høre fra deg, hvis du

Før du fylte 25 år og i en periode på til sammen ett år eller mer.

  • Var ufrivillig uten arbeid, eller.
  • Måtte ufrivillig ta deltidsjobber eller korttidsjobber, dvs. stadig bytte jobb mot din vilje.

 

  • Er født enten mellom 1950-1955,eller mellom 1970-1975, eller mellom 1990-1995,

 

  • Hadde videregående skole eller mindre skolegang da du fylte 25 år.

 

Målet med undersøkelsen er å lage forslag til ny og bedre politikk for å hindre at personer med funksjonsnedsettelser eller innvandringsbakgrunn møter vansker i overgangen utdanning/arbeid og ikke oppnår en stabil jobb som ung voksen. Undersøkelsen er del av et større europeisk forskningsprosjekt. Du kan lese mer her (link til den norske NOVA-hjemmesiden for prosjektet).

 

Ta kontakt hvis du kan tenke deg å delta i undersøkelsen. Vi vil da gi mer informasjon om prosjektet. Eventuelt kan vi samtidig bli enige om tid og sted for intervjuet, slik at det passer for deg. Som symbolsk takk, vil vi tilby et gavekort på 300 kr. Vi ser fram til å høre fra deg! Beste hilsener

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likemannbåten, på nett
Publisert: 30.04.2016

Lenke til Likemannsbåten på nett:

https://www.minorg.no/minorg/syndrom/web.nsf/Art?openview&cat=Likemannsb%E5ten

Første artikkel er hentet fra siste artikkel i likemannsbåten fra bladet Syndrom.

Nye artikler kommer fortløpende, med ujevne mellomrom.

Reklamefilm for ALF Norge på youtube.com
Publisert: 30.04.2016

Her er link til ALF Norges reklamefilm på youtube.com

https://youtu.be/PNXILc54Nb8

105 000 skades på jobb
Publisert: 30.04.2016

Gå til Syndrom for å lese artikkelen fra Jan Arne Dammen:

45 omkommer og 500 dør av kontakt med kjemikalier viser ny rapport. Sykdom og skader på norske arbeidsplasser koster samfunnet 30 milliarder kroner hvert år.

https://www.minorg.no/:/syndrom/:/105_000_Skades_Paa_Jobb.html

Oppsummering fra konferansen i Angvik 26 til 28 Februar 2016.
Publisert: 31.03.2016

 

Link til oppsummering fra konferansen i Angvik 26 til 28 Februar 2016.

Linken leder til Syndrom på nett: https://www.minorg.no/:/syndrom/:/Konferansen_I_Angvik_26_Til_28_Februar_2016..html

 

Konferanse Angvik 26 til 28 Februar. 2016
Publisert: 24.02.2016

Hallo til dere i A.L.F.

Anngående konferansen på Angvik hotell 26 til 28 Februar.

Legger jeg ut en link til hotellet. Program er sendt til Lokallagene pr mail.

LINK: http://www.classicnorway.no/hotell/angvik-gamle-handelssted/

LINK TIL KART: GoogleMaps

Ønsker dere alle hjertelig velkommen.

For Hovedstyret

Svein Rokkones

Nestleder.

 

 

Info til lokallag og medlemmer
Publisert: 27.10.2015

Vårt Syndrom er oppe og går igjen og vi trenger artikler fra dere.

Les mer >>
Ny uføretrygd
Publisert: 20.07.2014

Fått brev fra NAV om ny uføretrygd?

Dagens uførepensjon blir endret til uføretrygd fra 1. januar 2015. NAV sender derfor et felles brev til alle som er uførepensjonister for å informere om hovedtrekkene i det nye regelverket.  Informasjonsbrevet sendes ut i perioden 5. mai til 15. juni 2014.

Brevene sendes ut i puljer, basert på hvor du bor. Det betyr at ikke alle får brevet samtidig.

Uførepensjonister som fyller 67 år i løpet av 2014 og skal over til alderspensjon, blir ikke berørt av de nye reglene og får derfor ikke brevet.

På nettsiden www.nyuføretrygd.no kan du få oversikt over hva de nye reglene betyr for deg som er uførepensjonist, og hvordan vi overfører saken din til det nye regelverket. På nettsiden finner du også en kopi av informasjonsbrevet på norsk, samisk og engelsk.

Denne artikkelen er hentet fra Buskerud lag 

Husk nettSyndrom
Publisert: 19.07.2014

Visste du at medlemsbladet ligger på nett. Dette oppdateres hele tiden. Adressen er:
http://www.nettsyndrom.no

Man kan også klikke på linken over bildet av papir bladet.

Håper alle har en god sommer

ALF Offshore nytt landsdekkende lag
Publisert: 22.06.2014

Endelig har ALF Offshore blitt et eget lag. Vi har slitt i mange år for å få dette til på grunn av NHFs lover og regler. Nå er det imidlertid en realitet.

Les mer >>
Foreslag til ny og enklere arbeidsskadeforsikring
Publisert: 02.11.2013

Arbeidsdepartementet foreslår å erstatte dagens to regelverk for yrkesskadeerstatning med én felles arbeidsskadeforsikringslov. I tillegg foreslås det å forbedre regelverket for arbeidssykdommer.

- Jeg mener forslaget gir arbeidstakerne styrkede rettigheter ved arbeidsskade og arbeidssykdom i forhold til dagens regler. Vi legger opp til et regelverk tilpasset dagens arbeidssykdommer, og har lagt vekt på å sikre et likestillingsperspektiv i regelverket, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. 

Det nåværende regelverket er kritisert i et likestillingsperspektiv, da fysiske og psykiske belastningslidelser er holdt utenfor. Vi får nå et oppdatert regelverk tilpasset dagens arbeidssituasjoner, med en sikkerhetsventil for alle andre sykdommer enn de som står på arbeidssykdomslisten. Denne sikkerhetsventilen vil også gjelde for muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser. I tillegg foreslås en regel for akutte skader ved løft av personer, noe som særlig er aktuelt i helse- og omsorgssektoren der det arbeider mange kvinner.

Forslaget innebærer en klar forenkling i forhold til dagens regelverk, som mange opplever som komplisert og uoversiktlig. I dag må en person som er utsatt for en yrkesskade forholde seg til to ulike regelverk i en yrkesskadesak. Forslaget som departementet nå legger fram, sikrer arbeidstaker retten til full erstatning gjennom én felles arbeidsskadeforsikringslov. Det utgjør første del av en større reform av arbeidsskadeområdet.

– Enkelte har opplevd å få erstatning etter det ene regelverket, men avslag etter det andre. At man kan oppleve dette som urimelig har jeg forståelse for, og det gjør vi nå noe med, sier statsråden.

Forslag til ny yrkesskadeforsikring finner du her

Likemannskonferanse i Bergen
Publisert: 30.10.2013

ALF Veiledningstjeneste planlegger en likemannskonferanse i Bergen 15 februar 2014.
I tillegg til vår egen veiledningstjeneste vil også sannsynligvis flere advokater fra Nidaros DA fra Trondhem være til stede.

Møtet vil være noe av det samme som har vært tidligere i andre landsdeler.

Sett derfor av dagen til en hyggelig samling i Bergen.

Jens Olav Sollie er død
Publisert: 30.10.2013

Jens døde 25. oktober. Han kom inn i NHF i 1991 og etter hvert i styret i ALF Aust Agder. Han var leder fta 2002. Jens satt også i hovedstyret en rekke år. Han valgte og ikke ta gjenvalg til en ny hovedstyreperiode ved årsmøtet i år. Jens har hatt forskjellige arbeidsoppgaver i hovedstyret, blandt annet lokallagskontakt.
Fred over Jens Olav Sollis minne.

Se også siden til NHF Agder:

http://www.nhf.no/index.asp?id=65608

Foreslår nye kjemikalier på verstinglista
Publisert: 07.06.2013

Klif mener flere perfluorerte stoffer bør føres opp på prioritetslista over kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø. Du finner stoffene i maling, tekstiler, impregneringsmidler, skismøring og slippbelegg på kokekar.

les artkkelen på klif.no

– Vondt å ikke få ferie med datteren min
Publisert: 30.05.2013

Attføringsbedrifter over hele landet har fått klar beskjed fra NAV om at de ikke lenger kan holde sommerstengt. Det betyr at mange mister muligheten til betalt ferie.

Frem til nå har det vært praksis at mange bedrifter som NAV leier tjenester av, har holdt stengt noen uker midt på sommeren. Det har gjort at ansatte med arbeidsavklaringspenger har fått betalt ferie.

les artikkelen på nrk.no


 

 

Flest meldinger om hørselstap i 2012
Publisert: 16.05.2013

Arbeidstilsynet mottok i fjor 2762 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom. Det ble meldt om flest diagnoser knyttet til hørseltap, sykdommer i åndedrettsystemet, sykdommer i muskel- og skjelett og psykiske belastningslidelser.

Hele 68 % av meldingen i 2012 gjaldt hørseltap. Dette er en økning på 7 % fra 2011. Det er yrkene tømrer, bilmekaniker, elektriker og snekker som oftest meldes med hørseltap. 

les artikkelen på arbeidstilsynet.no

Er det farlig
Publisert: 14.05.2013

Klima - og forurensingsdirektoratet i samarbeid med Mattilsynet og Miljømerking har en hjemme side "er det farlig" der kjemikalier og andre produkter som vi omgås med daglig blir omtalt. Der finnes også nyttig informasjon om hvordan vi best kan bevare miljøet og egen helse.

 

 

 

Aliminiumsalderen
Publisert: 08.05.2013

Det gikk et interessant program på NRK 2 i tirsdag 7, mai som heter ”Aliminiumsalderen”

Det handlet blant annet om aliminiumsproduketr som bindemidler i medisiner.

Man har trodd at kroppen skiller ut aliminiumen, men det viser seg at den lagres i kroppen som en nervegift og skaper alvorlig sykdom hos en del av befolkningen.

Se programmet på: http://tv.nrk.no/program/koid21002713/aluminiumsalderen

Ingen vet hvor mange som får erstatning for yrkes-kols
Publisert: 01.05.2013

Hvert år får 3000 nordmenn kols på grunn av dårlig arbeidsmiljø. Men ingen vet hvor mange som får erstatningen de har krav på. – Et kjempeproblem, mener ekspert i arbeidsmedisin.

Helsemyndighetene regner med at 20.000 nordmenn får kols hvert år. 15 prosent av kols-tilfellene knyttes til dårlig arbeidsmiljø.

les artikkelen på abcnyheter

Mangelfull kjemikaliedokumentasjon fra industrien
Publisert: 22.04.2013

Kjemikalieregelverket REACH setter strenge krav til at europeisk industri dokumenterer at produktene deres kan brukes trygt. Miljømyndighetene har nå gått gjennom industriens innmeldte opplysninger for 36 stoffer. Klif mener det er nedslående at dokumentasjonen for 32 av dem er mangelfull.

les artikkelen på klif.no