Likemannbåten, på nett
Publisert: 30.04.2016

Lenke til Likemannsbåten på nett:

https://www.minorg.no/minorg/syndrom/web.nsf/Art?openview&cat=Likemannsb%E5ten

Første artikkel er hentet fra siste artikkel i likemannsbåten fra bladet Syndrom.

Nye artikler kommer fortløpende, med ujevne mellomrom.

Reklamefilm for ALF Norge på youtube.com
Publisert: 30.04.2016

Her er link til ALF Norges reklamefilm på youtube.com

https://youtu.be/PNXILc54Nb8

105 000 skades på jobb
Publisert: 30.04.2016

Gå til Syndrom for å lese artikkelen fra Jan Arne Dammen:

45 omkommer og 500 dør av kontakt med kjemikalier viser ny rapport. Sykdom og skader på norske arbeidsplasser koster samfunnet 30 milliarder kroner hvert år.

https://www.minorg.no/:/syndrom/:/105_000_Skades_Paa_Jobb.html

Oppsummering fra konferansen i Angvik 26 til 28 Februar 2016.
Publisert: 31.03.2016

 

Link til oppsummering fra konferansen i Angvik 26 til 28 Februar 2016.

Linken leder til Syndrom på nett: https://www.minorg.no/:/syndrom/:/Konferansen_I_Angvik_26_Til_28_Februar_2016..html

 

Konferanse Angvik 26 til 28 Februar. 2016
Publisert: 24.02.2016

Hallo til dere i A.L.F.

Anngående konferansen på Angvik hotell 26 til 28 Februar.

Legger jeg ut en link til hotellet. Program er sendt til Lokallagene pr mail.

LINK: http://www.classicnorway.no/hotell/angvik-gamle-handelssted/

LINK TIL KART: GoogleMaps

Ønsker dere alle hjertelig velkommen.

For Hovedstyret

Svein Rokkones

Nestleder.

 

 

Info til lokallag og medlemmer
Publisert: 27.10.2015

Vårt Syndrom er oppe og går igjen og vi trenger artikler fra dere.

Les mer >>
Ny uføretrygd
Publisert: 20.07.2014

Fått brev fra NAV om ny uføretrygd?

Dagens uførepensjon blir endret til uføretrygd fra 1. januar 2015. NAV sender derfor et felles brev til alle som er uførepensjonister for å informere om hovedtrekkene i det nye regelverket.  Informasjonsbrevet sendes ut i perioden 5. mai til 15. juni 2014.

Brevene sendes ut i puljer, basert på hvor du bor. Det betyr at ikke alle får brevet samtidig.

Uførepensjonister som fyller 67 år i løpet av 2014 og skal over til alderspensjon, blir ikke berørt av de nye reglene og får derfor ikke brevet.

På nettsiden www.nyuføretrygd.no kan du få oversikt over hva de nye reglene betyr for deg som er uførepensjonist, og hvordan vi overfører saken din til det nye regelverket. På nettsiden finner du også en kopi av informasjonsbrevet på norsk, samisk og engelsk.

Denne artikkelen er hentet fra Buskerud lag 

Husk nettSyndrom
Publisert: 19.07.2014

Visste du at medlemsbladet ligger på nett. Dette oppdateres hele tiden. Adressen er:
http://www.nettsyndrom.no

Man kan også klikke på linken over bildet av papir bladet.

Håper alle har en god sommer

ALF Offshore nytt landsdekkende lag
Publisert: 22.06.2014

Endelig har ALF Offshore blitt et eget lag. Vi har slitt i mange år for å få dette til på grunn av NHFs lover og regler. Nå er det imidlertid en realitet.

Les mer >>
Foreslag til ny og enklere arbeidsskadeforsikring
Publisert: 02.11.2013

Arbeidsdepartementet foreslår å erstatte dagens to regelverk for yrkesskadeerstatning med én felles arbeidsskadeforsikringslov. I tillegg foreslås det å forbedre regelverket for arbeidssykdommer.

- Jeg mener forslaget gir arbeidstakerne styrkede rettigheter ved arbeidsskade og arbeidssykdom i forhold til dagens regler. Vi legger opp til et regelverk tilpasset dagens arbeidssykdommer, og har lagt vekt på å sikre et likestillingsperspektiv i regelverket, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. 

Det nåværende regelverket er kritisert i et likestillingsperspektiv, da fysiske og psykiske belastningslidelser er holdt utenfor. Vi får nå et oppdatert regelverk tilpasset dagens arbeidssituasjoner, med en sikkerhetsventil for alle andre sykdommer enn de som står på arbeidssykdomslisten. Denne sikkerhetsventilen vil også gjelde for muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser. I tillegg foreslås en regel for akutte skader ved løft av personer, noe som særlig er aktuelt i helse- og omsorgssektoren der det arbeider mange kvinner.

Forslaget innebærer en klar forenkling i forhold til dagens regelverk, som mange opplever som komplisert og uoversiktlig. I dag må en person som er utsatt for en yrkesskade forholde seg til to ulike regelverk i en yrkesskadesak. Forslaget som departementet nå legger fram, sikrer arbeidstaker retten til full erstatning gjennom én felles arbeidsskadeforsikringslov. Det utgjør første del av en større reform av arbeidsskadeområdet.

– Enkelte har opplevd å få erstatning etter det ene regelverket, men avslag etter det andre. At man kan oppleve dette som urimelig har jeg forståelse for, og det gjør vi nå noe med, sier statsråden.

Forslag til ny yrkesskadeforsikring finner du her

Likemannskonferanse i Bergen
Publisert: 30.10.2013

ALF Veiledningstjeneste planlegger en likemannskonferanse i Bergen 15 februar 2014.
I tillegg til vår egen veiledningstjeneste vil også sannsynligvis flere advokater fra Nidaros DA fra Trondhem være til stede.

Møtet vil være noe av det samme som har vært tidligere i andre landsdeler.

Sett derfor av dagen til en hyggelig samling i Bergen.

Jens Olav Sollie er død
Publisert: 30.10.2013

Jens døde 25. oktober. Han kom inn i NHF i 1991 og etter hvert i styret i ALF Aust Agder. Han var leder fta 2002. Jens satt også i hovedstyret en rekke år. Han valgte og ikke ta gjenvalg til en ny hovedstyreperiode ved årsmøtet i år. Jens har hatt forskjellige arbeidsoppgaver i hovedstyret, blandt annet lokallagskontakt.
Fred over Jens Olav Sollis minne.

Se også siden til NHF Agder:

http://www.nhf.no/index.asp?id=65608

Foreslår nye kjemikalier på verstinglista
Publisert: 07.06.2013

Klif mener flere perfluorerte stoffer bør føres opp på prioritetslista over kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø. Du finner stoffene i maling, tekstiler, impregneringsmidler, skismøring og slippbelegg på kokekar.

les artkkelen på klif.no

– Vondt å ikke få ferie med datteren min
Publisert: 30.05.2013

Attføringsbedrifter over hele landet har fått klar beskjed fra NAV om at de ikke lenger kan holde sommerstengt. Det betyr at mange mister muligheten til betalt ferie.

Frem til nå har det vært praksis at mange bedrifter som NAV leier tjenester av, har holdt stengt noen uker midt på sommeren. Det har gjort at ansatte med arbeidsavklaringspenger har fått betalt ferie.

les artikkelen på nrk.no


 

 

Flest meldinger om hørselstap i 2012
Publisert: 16.05.2013

Arbeidstilsynet mottok i fjor 2762 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom. Det ble meldt om flest diagnoser knyttet til hørseltap, sykdommer i åndedrettsystemet, sykdommer i muskel- og skjelett og psykiske belastningslidelser.

Hele 68 % av meldingen i 2012 gjaldt hørseltap. Dette er en økning på 7 % fra 2011. Det er yrkene tømrer, bilmekaniker, elektriker og snekker som oftest meldes med hørseltap. 

les artikkelen på arbeidstilsynet.no

Er det farlig
Publisert: 14.05.2013

Klima - og forurensingsdirektoratet i samarbeid med Mattilsynet og Miljømerking har en hjemme side "er det farlig" der kjemikalier og andre produkter som vi omgås med daglig blir omtalt. Der finnes også nyttig informasjon om hvordan vi best kan bevare miljøet og egen helse.

 

 

 

Aliminiumsalderen
Publisert: 08.05.2013

Det gikk et interessant program på NRK 2 i tirsdag 7, mai som heter ”Aliminiumsalderen”

Det handlet blant annet om aliminiumsproduketr som bindemidler i medisiner.

Man har trodd at kroppen skiller ut aliminiumen, men det viser seg at den lagres i kroppen som en nervegift og skaper alvorlig sykdom hos en del av befolkningen.

Se programmet på: http://tv.nrk.no/program/koid21002713/aluminiumsalderen

Ingen vet hvor mange som får erstatning for yrkes-kols
Publisert: 01.05.2013

Hvert år får 3000 nordmenn kols på grunn av dårlig arbeidsmiljø. Men ingen vet hvor mange som får erstatningen de har krav på. – Et kjempeproblem, mener ekspert i arbeidsmedisin.

Helsemyndighetene regner med at 20.000 nordmenn får kols hvert år. 15 prosent av kols-tilfellene knyttes til dårlig arbeidsmiljø.

les artikkelen på abcnyheter

Mangelfull kjemikaliedokumentasjon fra industrien
Publisert: 22.04.2013

Kjemikalieregelverket REACH setter strenge krav til at europeisk industri dokumenterer at produktene deres kan brukes trygt. Miljømyndighetene har nå gått gjennom industriens innmeldte opplysninger for 36 stoffer. Klif mener det er nedslående at dokumentasjonen for 32 av dem er mangelfull.

les artikkelen på klif.no