Ordførere med brev til statsråd Tonje Brenna
Skrevet av: Jan Arne, publisert 10.04.2024

Det haster med å gi oljepionerene en kompensasjonsordning!

Ni ordførere med Stavangers ordfører Sissel Knutsen Hegdal H (bildet) i spissen har sendt brev til Arbeids- og Inkluderingsdepartementet ved statsråd Tonje Brenna.

Et trygt og godt arbeidsmiljø er en grunnleggende rettighet for alle arbeidstakere i Norge i dag. Forholdene offshore er heldigvis mye bedre i dag enn da oljeeventyret i Norge startet opp på slutten av 60-tallet, der den enkelte oljepioner bidro til å skape det som er blitt en enorm rikdom for oss alle i Norge. 

Det er gått lang tid siden den såkalte «pionertiden», i enkelte tilfeller over 40 år. Det norske oljeeventyret har betydd svært mange arbeidsplasser, enorme inntekter for landet vårt, men for noen også varig sykdom, skader og lidelser. 

 

 

Det er bred enighet om at oljebransjens oppstart i Norge skjedde i en tid hvor de ansattes sikkerhet ikke var godt nok ivaretatt. Verneutstyr, lover og rutiner manglet, og kunnskap om kreftfremkallende stoffer var nærmest fraværende. Selv om det gradvis kom flere reguleringer fra myndighetene, tok det lang tid før de ble implementert og skapte de nødvendige endringene i arbeidshverdagen til oljepionerene. Den viktige SAM-forskriften, med krav om mer systematisk forebyggende arbeidsmiljøarbeid, kom først i 1995, og stilte strenge krav til økt kompetanse og det forebyggende arbeid. 

Det er utvilsomt mange paralleller mellom kampen som oljepionerene nå kjemper og pionerdykkersaken, som fikk sin ordning i 2014. Det er et viktig hensyn at oljepionerene opplever en likhetsbehandling og rettferdighet i det oppgjøret som nå skal finne sted. Det er også rimelig at kompensasjon til oljepionerer gis til etterlatte i de tilfeller der oljearbeideren ikke lenger lever.

Nå er det viktig at en kompensasjonsordning kommer på plass så raskt som mulig, og der innretningen på ordningen er tydelig og enkel å administrere, og ikke minst fører til raske oppgjør for den enkelte oljepioner.

En del av pionerene har dessverre allerede gått bort. Det er viktig å sikre at oljepionerene får kompensasjon mens de fortsatt har mulighet til å ha nytte og glede av den. Vi trenger en rask avklaring rundt hvilke kriterier som skal legges til grunn for kompensasjon, hvordan ordningen skal administreres, og at det samtidig bevilges midler til å gjennomføre ordningen.  

Det er tid for å yte rettferdighet til de som gikk foran og gjorde oljeeventyret mulig for Norge. Den enkelte oljearbeider og dennes familie har i altfor lang tid vært de som har måttet bære ansvaret og konsekvensene av det norske oljeeventyret.  

Som ordførere i den regionen som gjennom mange tiår på nært hold har sett verdien av det norske oljeeventyret, men også hvilke skjebner dette har hatt for enkeltpersoner, ber vi med dette regjeringen og ansvarlig statsråd innstendig om å få en kompensasjonsordning på plass så raskt som mulig.  

Vi ser også med tydelighet den enorme verdien av kunnskapen, erfaringen og kompetansen vi har opparbeidet oss fra oljeepoken, i dag benyttes til å gripe mulighetene som ligger foran oss innen nye energiformer og en helt nødvendig omstilling for Norge.  

Det er for lengst tid for en verdig og rettferdig behandling av de som risikerte sitt liv og sin helse, for en oljeindustri som har bidratt nettopp til å trygge velferden og sikre helsen til alle oss andre.  

Med vennlig hilsen

 Sissel Knutsen Hegdal, ordfører i Stavanger

Kenny Rettore, ordfører i Sandnes

Janne Stangeland, ordfører i Sola

Jarle Bø, ordfører i Randaberg

Anja Hovland, ordfører i Egersund

Frode Fjeldsbø, ordfører i Gjesdal

Kjetil Maudal, ordfører i Klepp

Anita Husøy Riskedal, ordfører i Hjelmeland

Kjell Andre Nordbø, ordfører i Kvitsøy

<< Gå tilbake