Kontakt - Støtte – Mestring
Publisert: 18.10.2022

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F) er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon for personer med sykdommer eller skader, som har eller kan mistenkes å ha sammenheng med arbeidsmiljøforhold.

A.L.F. er landsomfattende og er tilsluttet Norges Handikapforbund og har fylkeslag eller kontaktperson i alle fylker. A.L.F. Offshore jobber sterkt for de som er blitt skadet i oljebransjen.

Alle jobber vi for å ivareta interesser og rettigheter til personer med ervervete sykdommer og skader grunnet eksponering av ulike helseskadelige stoffer i forbindelse med arbeidsmiljøet. Foruten det å ivareta interessen til de med sykdommer og skader, jobber vi også for å ivareta interessen til de pårørende.

 Slagordet vårt er: Kontakt - Støtte - Mestring


Les mer >>