Tanker rundt dere som er under utredning

Publisert: 30.06.2016

Når jeg sitter her å tenker tilbake på tiden fra 2005 til 2011 mens min mann var under utrednign.

Les mer
Ship ohoi - velkommen om bord i likemannsbåten

Publisert: 30.04.2016

Noen ord til deg som er under utredning av yrkessykdom/skade.

Les mer
105 000 skades på jobb

Publisert: 30.04.2016

 45 omkommer og 500 dør av kontakt med kjemikalier viser ny rapport. Sykdom og skader på norske arbeidsplasser koster samfunnet 30 milliarder kroner hvert år.

Les merKonferansen i Angvik 26 til 28 Februar 2016.

Publisert: 31.03.2016

Oppsumering fra konferansen. og noe bilder.

 

 

Les merOjle marerittet i Nordsjøen.

Publisert: 25.03.2016

Her er noen linker til saken om oljearbeiderne i Nordsjøen.

Les merArtikler angående "Marienborgsaken" fra adressa.no

Publisert: 25.03.2016

Her er noen linker anngående Marienborg saken ved NSB Trondheim.

Les merLekkasje av kreftfremkallende benzen på plattformen Heimdal

Publisert: 13.03.2016

For høye utslipp av den kreftfremkallende gassen benzen, gjør at oljearbeiderne på Heimdal-plattformen må bruke fullt verneutstyr på jobben.

Link til artikkel hos Stavanger Aftenblad: http://www.aftenbladet.no/energi/arbeidsliv/Lekkasje-av-kreftfremkallende-benzen-pa-Heimdal-3881837.html

Les merInfo til lokallag og medlemmer

Publisert: 27.10.2015

Vårt Syndrom er oppe og går igjen og vi trenger artikler fra dere.

Les mer Nye utfordringer dukker stadig opp.

Publisert: 28.10.2014

Arbeidstilsynet
Hva jobber du med? En rekke ulike yrker kan gi lungekreft, hørselstap, astma eller kols. Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom og leger må bli flinkere til å melde fra til Arbeidstilsynet.

Les merHvordan er mobbing i arbeidslivet relatert til helseplager?

Publisert: 28.10.2014

Les merVellykket konferanse i Ålesund

Publisert: 25.09.2014

ALF Møre og Romsdal arrangerte en konferanse om arbeidsmiljøskader.
Foredragsholdere var: Anne Gry Rønning- Aaby fra Fagforbundet,
Advokatfirmaet Nidaros, Yrkesmedisiner Bjørn Hilt og NHF regionkontorleder Bjørn Jacobsen                    

     http://www.nrk.no/mr/1.11942219    kopier linken inn i nettleser.                                                          

 

Les merALF deltok i seminar hos Statoil

Publisert: 25.06.2014

 ALF Offshore deltok på 2 seminarer i Sandefjord på vårparten.
 Seminarene var delt opp i to forskjellige dager med et par ukers
 mellomrom.

 

 

Les merHøyesterett ga Torill (53) medhold

Publisert: 22.06.2014

Høyesterett slår fast i en ny dom at Torill Hafver (53) har krav på erstatning selv om hennes eksemplager ble konstatert før yrkesskadeforsikringsloven ble innført i 1990.

Tidligere praksis har vært at forsikringsselskap har avslått krav om erstatning om diagnosen ble konstatert før loven trådte i kraft.

les artikkelen på NRK/Rogaland

NAV leger tjener millioner

Publisert: 22.06.2014

NRK Brennpunkt hevder at NAV spesialistene har gode inntekter ved å skrive ut spesialisterklæringer. Vi mener at det ikke er galt at legene tjener gode penger på denne praksisen.
(Dette er en sak i NRK fra 2011, men vi gjentar den gjerne om og om igjen som en reminder) 

Les merALF med rapport om skadde oljearbeidere

Publisert: 20.06.2014

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening har i det siste arbeidet  med en rapport om skadde pioneroljearbeidere i Nordsjøen. 

 

 

 

 

Les merMange brudd på arbeidsmiljøloven

Publisert: 09.03.2014

Mange brudd på arbeidsmiljøloven i norske sykehus

Les merForsikret ved jobbskade

Publisert: 24.02.2014

SPØRSMÅL:

En kollega fikk ikke yrkesskadeerstatning selv om han pådro seg en stor skade på jobben og måtte gå over på uførepensjon. Jeg trodde vi var forsikret mot skader på jobben?

Les merHodepine av jobben?

Publisert: 19.02.2014

Hodepine av jobben?

Les merLDO opprettholder avslag

Publisert: 13.02.2014

Tidligere i år fikk Birgitte Henriksen saken sin behandlet på nytt etter avslag hos Likesstillings- og diskrimineringsombudet som følge av saksbehandlingsfeil.
Les merUførepensjon med yrkesskadefordeler

Publisert: 11.02.2014

Har du fått godkjent yrkessykdom eller yrkesskade av NAV, har du krav på å få beregnet uførepensjon etter særreglene om yrkesskade.  Det er mange som ikke har fått de rettighetene de har krav på etter disse særreglene. 

Les merDen tidligere Strasbourg-dommeren Gro Hillestad Thune

Publisert: 02.02.2014

Den tidligere Strasbourg-dommeren Gro Hillestad Thune ber statsministeren legge jusen til side og vise anstendighet.

Les merNemdas medlemmer roses

Publisert: 02.02.2014

Vinteren 2013 fikk Stavangeradvokaten sammen med Henning Jakhelln Stortinget til å heve kompensasjonen til dykkerne fra 30G til 40G

Les merBirgitte får sexpress saken gjenoptatt

Publisert: 23.01.2014

Etter påtrykk fra ALF får Birgitte M. Henriksen og flere fra Odontologisk fakultet i Oslo gjenoptatt sakene sine hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening har arbeidet med disse sakene i flere år og nå ser det ut til at sakene blir gjenoptatt. 
Les merUtgifter til tannbehandling ved godkjent yrkesskade

Publisert: 21.01.2014

Utgifter til tannbehandling ved godkjent yrkesskade
Yrkesskadedekning gjelder for skader som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, og for elever for skader skjedd i skoletiden.
Les merUfør etter arbeidsulykke

Publisert: 14.01.2014

Er du utsatt for en ulykke under yrkesutøvelse kan du ha krav på yrkesskadeerstatning fra arbeidsgiver eller forsikringsselskap. For å få det du har krav på trenger du en advokat med erstatningssaker som juridisk spesialfelt.

Les merNAV tapte i høyesterett

Publisert: 13.12.2013

Tannlegeassistentene vant over NAV i høyesterett. Det var ikke uventet at NAV kom til og tape den sken mot tannlegeassistentene som ønsket en diagnose. NAV har brukt  mange millioner av offentlige midler på denne saken og det burde fått konsekvenser for de i NAV som har vært villige til denne type sløsing av offentlige ressurser.
Les merRegjeringen trekker ny lov om yrkessykdom

Publisert: 13.12.2013

Regjeringen trekker ny lov om yrkessykdom, Vi vet ikke bakgrunnen men ser at det kan være viktig å ta en pust i bakken slik at man kan få rettet de mest urettferdige manglene.
Les merVanskeligere å få godkjent yrkessykdom

Publisert: 08.11.2013

Nye regler for godkjenning av yrkessykdom er utarbeidet. Vi mener at innskjerping av årsakskravene kan innebære en ytterligere innskjerping av arbeidstakernes rettigheter slik lovutkast og forarbeidene i da er formulert.
Les merNAV - Skam dere!

Publisert: 05.11.2013

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening har gjennom flere år fulgt tannlegeassistentenes kamp mot en diagnose. Vi gav også Brennpunkt vår største utmerkelse for å ha satt fokus på den uverdige behandlingen NAV har i mange saker som omhandler løsemiddelskader.
Kvikksølvjentenes sak til høyesterett
Les merUniversitetsansatt sparket for sextrakassering

Publisert: 30.10.2013

ALF har arbeidet noen år med forskjellige personer fra odontologisk fakultet/ Universitetet i Oslo som mener seg trakassert på forskjellige måter. Dette dreier seg om etnisk trakassering og seksuell trakassering. Sakene har forskjellig utgangspunkt, men det er en fellesnevner og den er Universitetet i Oslo.

Universitetsansatt sparket, Dagbladet.no 

Les merMå til høyesterett får å få en diagnose

Publisert: 29.10.2013

Den norske velferdsstaten satser alt på retts- vesenet, det vil si at syke og skadde mennesker må gjennom trygderett/tingrett, lagmannsrett og en gang i mellom til høyesterett for og få konstatert at de har en diagnose forårsaket av arbeidet.
Les merALF Sør Trønderlag på tur til Vilnius

Publisert: 29.10.2013

I September 2013 var ALF Sør-Trøndelag på medlemstur til Vilnius.
Vi reiste med Norwegian fra Værnes til Vilnius hvor en buss ventet på oss på flyplassen for å frakte oss til Panorama Hotell som ligger like ved gammelbyen. På fellesmiddagen på kveldene fikk vi en fin avslutning på dagene, koste oss med god mat og godt selskap. Det gode sosiale fellesskapet bidrar til trygghet og trivsel og er et godt påfyll for helsa.
Les merOppsiktsvekkende undersøkelse av ALF

Publisert: 10.09.2013

Vi har gjort en grundig undersøkelse av en del oljearbeidere fra Ekofisk i samarbeid med advokat Svein Drangeid.  

Hensikten med undersøkelsen vat å få et bilde av sykdommer/ sykdomsbilde, diagnoser, NAVs godkjennelse av yrkessykdom og mottatt forsikringsoppgjør fra yrkesskadeforsikringen for de som deltok i spørreundersøkelsen.

 

Les merEr samhandlings-reformen underfinansiert?

Publisert: 07.08.2013

I over et år har ALF fulgt ekstra godt med i saker som omhandler samhandlingsreformen og vi sitter igjen med lettere sjokk. Samhandlingsreformen er dessverre et stykke dokument som det ikke følger nok midler med for god nok gjennomføring.
Les merStortingsrepresentant brøt arbeidsmiljøloven

Publisert: 02.08.2013


 I følge VG har stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen brutt arbeidsmiljøloven, HMS regler og folketrygdloven ved og ikke melde fra om en skade på en ansatt.
Det er merkelig at man kan karakterisere søl av etsende væske i øynene som om det er et lite kutt i fingern eller lignende. Småting som skjer på arbeidsplasser kan være hendelser. Etsende væske i øynene er sannsynligvis ikke en hendelse og skulle vært meldt inn til arbeidstilsynet. Dette skal arbeidsgiver vite.

 

Les mer50000 mobbes på jobben hver dag

Publisert: 31.07.2013


A.L.F sendte tidligere i sommer en henvendelse til Statsråd Inga Marte Thorkildsen i Barne, Likestillings- og inkluderingsdepartementet og Anniken Huitfeldt i Arbeidsdepartementet samt til flere forskjellige politikere om mulig endring av lovverket for mobbe og trakasserings ofre.

Hør saken på NRK Nyheter:

http://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen#t=25s

Les merAdvarer mot kosttilskudd på nett.

Publisert: 29.07.2013Du kan få i deg giftstoffer som bly, kvikksølv og arsene. I følge Steinar Madsen, bildet, har man funnet tungmetaller i kosttilskudd fra Asia.

 

Les merArbeid med trevirke kan gi øket kreftrisiko

Publisert: 28.07.2013


 
Arbeid med trevirke blandt annet innenfor møbelindustrien kan gi øket risiko for kreft. 
Les merØkt fare for brystkreft ved nattskift

Publisert: 19.07.2013

Klokkegener kan påvirke risiko for brystkreft hos arbeidstakere som jobber natt
Les merHvor Sundt er dette?

Publisert: 19.07.2013

Hvilke kjemikalier brukes til fjerning av tagger og annen maling/lakk fra bygninger.
Det skulle ikke forundre meg at de som driver med dette blir eksponert for oppløsende kjemikalier via dråper/aresoler.

 

Les merVi håper alle har en god sommer

Publisert: 18.07.2013

Alt går heldigvis litt tregere om sommeren,
kanskje litt som denne bekken.

Les merInnleide NAV leger tjener millioner på spesialisterklæringer

Publisert: 11.07.2013

Innleide NAV leger tjener millioner på spesialisterklæringer skriver NRK Brennpunkt.

Les merHelse Miljø og sikkerhet

Publisert: 10.07.2013

Hvor vanskelig er det å følge reglene om helse miljø og sikkerhet (HMS).

Les merQ park tapte

Publisert: 10.07.2013

Q park driver mange parkeringshus. 

Les merElses sofakrok

Publisert: 04.07.2013

Les merMøte med offshore arbeidere i Kristiansand

Publisert: 28.06.2013

Den 25.6 arrangerte A.L.F et møte for tidligere oljearbeidere i Kristiansand. Formålet med møtet var og kartlegge de tidligere oljearbeidernes situasjon i forbindelse med symptomer på skader og diagnoser. Geir Werner (bildet) åpnet møtet og ønsket alle 35 gjestene velkommen.

Les merSyndrom er i gang igjen

Publisert: 02.07.2013

Nå er Syndrom i gang igjen. Det vil komme artikler og flere menyvalg etter hvert. 

Les merNye faresymboler på kjemikalier

Publisert: 04.07.2013

Det innføres fra 2012 til 2015 nye internasjonale faresymboler som skal brukes på kjemikalier og andre farlige stoffer. 

Les merBruk gjerne kommentarfeltene

Publisert: 04.07.2013

Vi vil legge ut kommentarfelt og liker knapper under en del av artiklene. 

Les merYrkesrelatert KOLS

Publisert: 01.07.2013

Dagsavisen i Oslo tar den 1.7. 13 opp økningen i yrkesrelatert KOLS. ALF sier velkommen etter. 

 

Les merEndelig er Syndrom i gang igjen

Publisert: 28.06.2013

Endelig får vi igang Syndrom igjen. Vi regner med å være på nett med mange gode og informative artikler i lang tid fremover. Vi håper at Syndrom på nett blir like godt og populært som papirversjonen.

Les mer
Vis alle artikler >>