Støtt A.L.F.
Skrevet av: , publisert 06.02.2012

Med din hjelp kan vi fortsette vårt viktige likemann/veileder arbeide med arbeidsmiljøskadde og deres familie som henvender seg til oss for hjelp og veiledning i deres vanskelige situasjon.

Opplysningsarbeidet som A.L.F  utfører  gjennom sin hjemmeside www.alfnorge.no , medlemsbladet Syndrom og tillitsvalgte i lokallag landet over kan fortsette.

Se de mange artikler på www.alfnorge.no som omhandler mennesker med arbeidsmiljøskade og konsekvensene av dette. Deres kamp mot helsevesenets spesialisttjeneste, og senere mot forsikringsselskaper for at deres rettigheter skal bli innfridd.

Send ditt bidrag til Arbeidsmiljøskaddes Landsforening: Bankkonto:  8200.01.15491

                                                                  Organisasjonsnummer: 977 331 749

Takk for din støtte!

<< Gå tilbake