Se Lørdags revyen 8 april 2017
Publisert: 05.04.2017

OBS HUSK ALF PROGRAM PÅ LØRDAGS REVYEN 8 April 2017.

Flere fikk MS-diagnose – var i virkeligheten skadet av kjemikalier
Publisert: 28.03.2017

Lenke til handikapnytt.no sin artikkel fra ALF sitt årsmøte 2017, om at flere med yrkesskade har fått MS-diagnose.

Det er en flott video i artikkelen.

https://www.handikapnytt.no/flere-fikk-ms-diagnose-var-i-virkeligheten-skadet-av-kjemikalier/ 

 

 

Les mer >>
Åpningstale Fagdagen ALF 24 mars 2017
Publisert: 28.03.2017

Pressemelding ALF Redigert 24.03.2017.pdf

Her er en lenke til talen som Dagfinn holdt under åpningen av fagdagen, 24 mars 2017.

 

Dagfinn Wiik og Arbeidsmiljøskaddes Landsforening ønsker å etablere eit nasjonalt kompetansesenter for yrkesskadde.
Publisert: 05.02.2017

Trykk på lenken for å lese hele artikkelen fra Bygdabladet 13 januar 2017.


024_BYBL1_1_130117.pdf
A.L.F ÅRSMØTE 2017
Publisert: 10.11.2016

A.L.F hovedstyre varsler med dette om tid og sted for landsforeningens årsmøte 2017. I tillegg opplyser vi tidsfrist for saker/forslag som ønsket behandlet i årsmøtet.

TID: 25 – 26 mars 2017

STED: Quality Airport Hotel Gardermoen

https://goo.gl/maps/NfBabBvpfbv 

 

 

Les mer >>
Konferanse Angvik 26 til 28 Februar. 2016
Publisert: 24.02.2016

Hallo til dere i A.L.F.

Anngående konferansen på Angvik hotell 26 til 28 Februar.

Legger jeg ut en link til hotellet. Program er sendt til Lokallagene pr mail.

LINK: http://www.classicnorway.no/hotell/angvik-gamle-handelssted/

LINK TIL KART: GoogleMaps

Ønsker dere alle hjertelig velkommen.

For Hovedstyret

Svein Rokkones

Nestleder.

 

 

Foreslag til ny og enklere arbeidsskadeforsikring
Publisert: 02.11.2013

Arbeidsdepartementet foreslår å erstatte dagens to regelverk for yrkesskadeerstatning med én felles arbeidsskadeforsikringslov. I tillegg foreslås det å forbedre regelverket for arbeidssykdommer.

- Jeg mener forslaget gir arbeidstakerne styrkede rettigheter ved arbeidsskade og arbeidssykdom i forhold til dagens regler. Vi legger opp til et regelverk tilpasset dagens arbeidssykdommer, og har lagt vekt på å sikre et likestillingsperspektiv i regelverket, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. 

Det nåværende regelverket er kritisert i et likestillingsperspektiv, da fysiske og psykiske belastningslidelser er holdt utenfor. Vi får nå et oppdatert regelverk tilpasset dagens arbeidssituasjoner, med en sikkerhetsventil for alle andre sykdommer enn de som står på arbeidssykdomslisten. Denne sikkerhetsventilen vil også gjelde for muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser. I tillegg foreslås en regel for akutte skader ved løft av personer, noe som særlig er aktuelt i helse- og omsorgssektoren der det arbeider mange kvinner.

Forslaget innebærer en klar forenkling i forhold til dagens regelverk, som mange opplever som komplisert og uoversiktlig. I dag må en person som er utsatt for en yrkesskade forholde seg til to ulike regelverk i en yrkesskadesak. Forslaget som departementet nå legger fram, sikrer arbeidstaker retten til full erstatning gjennom én felles arbeidsskadeforsikringslov. Det utgjør første del av en større reform av arbeidsskadeområdet.

– Enkelte har opplevd å få erstatning etter det ene regelverket, men avslag etter det andre. At man kan oppleve dette som urimelig har jeg forståelse for, og det gjør vi nå noe med, sier statsråden.

Forslag til ny yrkesskadeforsikring finner du her

Likemannskonferanse i Bergen
Publisert: 30.10.2013

ALF Veiledningstjeneste planlegger en likemannskonferanse i Bergen 15 februar 2014.
I tillegg til vår egen veiledningstjeneste vil også sannsynligvis flere advokater fra Nidaros DA fra Trondhem være til stede.

Møtet vil være noe av det samme som har vært tidligere i andre landsdeler.

Sett derfor av dagen til en hyggelig samling i Bergen.

Jens Olav Sollie er død
Publisert: 30.10.2013

Jens døde 25. oktober. Han kom inn i NHF i 1991 og etter hvert i styret i ALF Aust Agder. Han var leder fta 2002. Jens satt også i hovedstyret en rekke år. Han valgte og ikke ta gjenvalg til en ny hovedstyreperiode ved årsmøtet i år. Jens har hatt forskjellige arbeidsoppgaver i hovedstyret, blandt annet lokallagskontakt.
Fred over Jens Olav Sollis minne.

Se også siden til NHF Agder:

http://www.nhf.no/index.asp?id=65608

Foreslår nye kjemikalier på verstinglista
Publisert: 07.06.2013

Klif mener flere perfluorerte stoffer bør føres opp på prioritetslista over kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø. Du finner stoffene i maling, tekstiler, impregneringsmidler, skismøring og slippbelegg på kokekar.

les artkkelen på klif.no

– Vondt å ikke få ferie med datteren min
Publisert: 30.05.2013

Attføringsbedrifter over hele landet har fått klar beskjed fra NAV om at de ikke lenger kan holde sommerstengt. Det betyr at mange mister muligheten til betalt ferie.

Frem til nå har det vært praksis at mange bedrifter som NAV leier tjenester av, har holdt stengt noen uker midt på sommeren. Det har gjort at ansatte med arbeidsavklaringspenger har fått betalt ferie.

les artikkelen på nrk.no


 

 

Flest meldinger om hørselstap i 2012
Publisert: 16.05.2013

Arbeidstilsynet mottok i fjor 2762 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom. Det ble meldt om flest diagnoser knyttet til hørseltap, sykdommer i åndedrettsystemet, sykdommer i muskel- og skjelett og psykiske belastningslidelser.

Hele 68 % av meldingen i 2012 gjaldt hørseltap. Dette er en økning på 7 % fra 2011. Det er yrkene tømrer, bilmekaniker, elektriker og snekker som oftest meldes med hørseltap. 

les artikkelen på arbeidstilsynet.no

Er det farlig
Publisert: 14.05.2013

Klima - og forurensingsdirektoratet i samarbeid med Mattilsynet og Miljømerking har en hjemme side "er det farlig" der kjemikalier og andre produkter som vi omgås med daglig blir omtalt. Der finnes også nyttig informasjon om hvordan vi best kan bevare miljøet og egen helse.

 

 

 

Aliminiumsalderen
Publisert: 08.05.2013

Det gikk et interessant program på NRK 2 i tirsdag 7, mai som heter ”Aliminiumsalderen”

Det handlet blant annet om aliminiumsproduketr som bindemidler i medisiner.

Man har trodd at kroppen skiller ut aliminiumen, men det viser seg at den lagres i kroppen som en nervegift og skaper alvorlig sykdom hos en del av befolkningen.

Se programmet på: http://tv.nrk.no/program/koid21002713/aluminiumsalderen

Ingen vet hvor mange som får erstatning for yrkes-kols
Publisert: 01.05.2013

Hvert år får 3000 nordmenn kols på grunn av dårlig arbeidsmiljø. Men ingen vet hvor mange som får erstatningen de har krav på. – Et kjempeproblem, mener ekspert i arbeidsmedisin.

Helsemyndighetene regner med at 20.000 nordmenn får kols hvert år. 15 prosent av kols-tilfellene knyttes til dårlig arbeidsmiljø.

les artikkelen på abcnyheter

Mangelfull kjemikaliedokumentasjon fra industrien
Publisert: 22.04.2013

Kjemikalieregelverket REACH setter strenge krav til at europeisk industri dokumenterer at produktene deres kan brukes trygt. Miljømyndighetene har nå gått gjennom industriens innmeldte opplysninger for 36 stoffer. Klif mener det er nedslående at dokumentasjonen for 32 av dem er mangelfull.

les artikkelen på klif.no

Fortsatt slurv med farlig avfall
Publisert: 09.04.2013

 Det avdekkes fortsatt for mange brudd på miljøreglene hos behandlingsanlegg for farlig avfall. Ofte mangler enkle tiltak som kan hindre stor miljøskade, viser Klifs kontroller.

Behandlingsanlegg for farlig avfall løser viktige miljøproblem og er en nødvendig og viktig del av det moderne samfunnet. Avfallet de håndterer må behandles med stor varsomhet, slik at miljøgifter ikke spres i naturen.

les artikkelen på klif.no

Staten anker kvikksølvdom
Publisert: 04.03.2013

Staten/Nav aksepterer ikke lagmannsrettens avgjørelse om at tannhelsesekretærer ble kvikksølvforgiftet. Nå er dommen anket til Høyesterett.

Gulating lagmannsrett fastslo i januar at tidligere tannhelsesekretær Bertha Regine Serigstad er kvikksølvforgiftet og at det er en yrkessykdom. Dommen slo fast at arbeidet som helsesekretærene utførte i de årene det ble brukt mye kvikksølv, er helseskadelig. I forrige uke anket staten/Nav saken.

les artikkelen på frifagbevegelse.no

Listar opp 54 nye urovekkjande stoff
Publisert: 29.01.2013

 EU si liste over stoff med alvorlege helse- og/eller miljøeigenskapar blir no oppdatert med 54 nye stoff. Bedrifter som bruker nokre av dei 54 stoffa – anten aleine, i stoffblandingar eller i produkt – er forplikta til å informere forbrukarar, arbeidstakarar og styresmakter om at stoffa blir brukte.

Les artikkelen på klif.no

Tannhelsesekretær vant mot staten i kvikksølvsak
Publisert: 21.01.2013

Tannhelsesekretær Berta Regine Serigstad er skadet av kvikksølv, og hun har en yrkessykdom, fastslår Gulating lagmannsrett. Dommen er gode nyheter for mange av hennes kolleger som nå kan få sakene sine gjenopptatt.

les artikkelen på fri fagbevegelse .no

Høy risiko for KOLS i smelteverk
Publisert: 10.01.2013

Støv og gass er årsak til at KOLS truer helsa til dem som arbeider i smelteverk. Selv om bransjen har gjort tiltak for å redusere risikoen, er den fortsatt uakseptabelt høy. Intensivert, målrettet og organisert innsats må til.

 les artikkelen på arbeidstilsynet.no
Dieseleksos i arbeidsatmosfæren i norsk olje- og gassindustri - Dagens eksponeringsbilde
Publisert: 09.01.2013
Denne rapporten oppsummerer resultater fra en kartlegging av dieseleksos-eksponering blant arbeidere i norsk olje- og gassindustri.

Kartleggingen av eksponering for dieseleksos er gjennomført som en del av prosjektet ”Eksponering for kjemikalier i olje- og gassindustrien – Dagens eksponeringsbilde”. Dette prosjektet er initiert av bransjeorganisasjonene og styringsgruppen for næringens ”Kjemikalieprosjekt” i dialog med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), som ledd i en større handlingsplan for å sette fokus på kjemisk arbeidsmiljø i den norske olje- og gassindustrien.

les artikkelen på stami.no

Vart tionde astmafall har samband med jobbet
Publisert: 30.12.2012

Faktorer på jobbet ligger bakom ungefär vart tionde fall av astma som bryter ut i vuxen ålder. Städpersonal, sprutmålare, hårfrisörskor och rörmokare är några grupper som är särskilt utsatta för sådan yrkesastma.

les artikkelen på unt.se

Bruker knep for å trøtte ut skadelidte
Publisert: 20.12.2012

Forsikringsselskaper selger lovpålagte ansvarsforsikringer, og skal være et økonomisk sikkerhetsnett når ulykken inntreffer.
Men nå tar profilerte erstatningsadvokater et oppgjør med forsikringsbransjen, og varsler om utstrakt bruk av uthalings-strategi og tøffe metoder mot kunder som har blitt skadd i trafikkulykker eller i arbeidslivet.

les artikkelen på vg.no

Auka kunnskapar om kjemiske stoff i avløpsslam
Publisert: 13.12.2012

 I ein ny rapport frå Klif er det samanstilt data om kjemiske stoff som er målt i norsk avløpsslam. Slam er ein verdifull ressurs for norske bønder og blir brukte til jordforbetring. Rapporten er viktig for å vurdere mogelege miljøproblemstillingar ved bruk av avløpsslam.

les artikkelen på klif.no

Frykt for kjemisk østrogen i Nordsjøen
Publisert: 03.12.2012

Fagforbundet Safe frykter plattformarbeidere blir utsat­t for stoffer som kan gjøre menn mer kvinnelige.

 Bruken av det kjemiske stoffet bisfenol A (BPA) i plast og maling er svært omstridt. En av grunnene til at forskere er bekymret for bisfenol A er at det likner på det kvinnelige kjønnshormonet østrogen. Dette gjør at det kan forstyrre hormonbalansen i menneskekroppen.

les artikkelen på tu.no

Mangelfull oversikt kan true sikkerheten
Publisert: 22.11.2012

Seks av ti kontrollerte virksomheter mangler oversikt over hva som kan utgjøre risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø.

Det viser resultatene av en landsomfattende risikoaksjon gjennomført av Klima- og forurensningsdirektoratet, Fylkesmannens miljøvernavdelinger, Statens strålevern, de lokale brann- og eltilsyn, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Arbeidstilsynet.

les artikkelen på arbeidstilsynet.no

Viktige REACH-frister nærmer seg
Publisert: 13.11.2012

Alle norske virksomheter som omsetter og bruker kjemikalier omfattes av kravene i kjemikalieregelverket REACH. Flere viktige frister for å registrere og søke om godkjenning av kjemiske stoffer er nå like rundt hjørnet.

les artikkelen på klif.no

Høyesterett på lag med yrkesskadde
Publisert: 17.09.2012

Turid Nilsen jobbet ved Kongsberg Defence & Aerospace og tilhørende selskaper fra 1987 til 2001. Montasje og lodding kretskort medførte arbeid med ulike løsemidler og kjemiske stoffer.

Etter 14 år i jobben fikk hun problemer med pusten og luftveiene. Men kravet om å få godkjent plagene som yrkessykdom ble avslått av Nav i flere instanser. Avslaget ble klaget inn for Trygderetten, som dømte i favør Nav.

les artikkelen på magasinet.org

Skadde nordsjødykkeres sak kommer opp i Strasbourg
Publisert: 13.09.2012

Førstkommende tirsdag åpner Den europeiske menneskerettighetsdomstolen saken der statens ansvar for skader pioner-dykkerne i Nordsjøen ble påført, kommer opp til doms.

Fra 1965 til 1990 var de med på å legge grunnlaget for det norske oljeeventyret. Deretter har de vært gjennom et politisk og juridisk maratonløp som tirsdag til uka går inn i sluttfasen.

les artikkelen på abcnyheter.no