God jobb av Nidarosadvokatene!
Publisert: 20.12.2019

Så gledelig å se at det går rett vei innimellom👏
I mens vi venter på flere får vi jobbe videre, være tålmodige, og heie på hverandre!


Les mer >>
God Jul og Godt Nyttår kjære medlemmer!
Publisert: 20.12.2019

En God Jul, og Et Godt Nyttår ønskes deg!

Har så lyst å dele denne sangen med dere, Tenn lys passer så godt til oss i A.L.F

Tenn lys for hverandre, så gode ting kan skje - bruk tre minutter i førjulskavet,

lytt og nyt.

 


Les mer >>
Endelig er vi inne med tilgang på hjemmesida
Publisert: 03.12.2019

Hei dere, og takk for tålmodigheten!

Vi har endelig fått tilgang på hjemmesiden, vil komme med informasjon, og oppdatere oss litt fremover. Her blir det en del å sette seg inn i, og lære, men dette skal vi få til.

Kom gjerne med tips og innspill til siv@alfnorge.no

 


Les mer >>
Radon
Publisert: 03.12.2019

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/radoneksponering-pa-arbeidsplassen/


Les mer >>
Ny Dato A.L.F. Årsmøte
Publisert: 14.02.2019

Ny dato. Årsmøte avholdes på Gardermoen Airport Hotell Fredag 05 April og Lørdag 6 April.

 


Les mer >>
Lenke til seminar arrangert av Norsk olje og gass
Publisert: 11.01.2019

https://norskoljeoggass.no/drift/presentasjonerarrangementer/seminar-om-kjemisk-arbeidsmiljo/ 

Der finner du blant annet innlegg blant holdt av Hilde-Marit Rysst:

https://norskoljeoggass.no/contentassets/67e2db9882cc40f59fb4c42c9bc87cca/04-kjemisk-arbeidsmiljo---hvor-star-vi-hilde-marit-rysst.pdf

Og innegg skrevet av Halvor Eikstein:

https://norskoljeoggass.no/contentassets/67e2db9882cc40f59fb4c42c9bc87cca/10-eksos-og-ultrafine-partikler---mer-enn-lungeeffekter---halvor-erikstein.pdf

Halvor Erikstein, Organisasjonssekretær /
Yrkeshygieniker SYH
SAFE – Sammenslutningen av Fagorganiserte i energisektoren
www.safe.no


Les mer >>
SAFE magasinet 3-2018
Publisert: 11.01.2019

16661 SAFE 0318 LAV.pdf

Her er SAFE magasinet 3-2018 elektronisk.

Omhandler blandt annet Kapstad-saken.

 

SAFE ønsker deg en fortsatt fin uke og en riktig god jul!


Les mer >>
Oppstart Ny A.L.F. Gruppe i Bodø
Publisert: 18.06.2018

Oppstart ny A.L.F. Gruppe i Bodø.


Les mer >>
Bjarne Kjell ble ufør som 44-åring, krever 8,5 millioner
Publisert: 09.01.2018

Lenke til NRK.no

https://www.nrk.no/rogaland/oljearbeider-saksoker-forsikringsselskap-for-millionbelop-1.13855758


Les mer >>
Marienborg-saken i bilder
Publisert: 09.11.2017

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article10226237.ece

Lenke til Marinborgsaken i bilder, på adressa.no

Dette er noen bilder fra Adresseavisens reportasjer om kreftfunnene ved Marienborg.


Les mer >>
Se Lørdags revyen 8 april 2017
Publisert: 05.04.2017

OBS HUSK ALF PROGRAM PÅ LØRDAGS REVYEN 8 April 2017.


Les mer >>
Flere fikk MS-diagnose – var i virkeligheten skadet av kjemikalier
Publisert: 28.03.2017

Lenke til handikapnytt.no sin artikkel fra ALF sitt årsmøte 2017, om at flere med yrkesskade har fått MS-diagnose.

Det er en flott video i artikkelen.

https://www.handikapnytt.no/flere-fikk-ms-diagnose-var-i-virkeligheten-skadet-av-kjemikalier/ 

 

 


Les mer >>
Åpningstale Fagdagen ALF 24 mars 2017
Publisert: 28.03.2017

Pressemelding ALF Redigert 24.03.2017.pdf

Her er en lenke til talen som Dagfinn holdt under åpningen av fagdagen, 24 mars 2017.

 


Les mer >>
Dagfinn Wiik og Arbeidsmiljøskaddes Landsforening ønsker å etablere eit nasjonalt kompetansesenter for yrkesskadde.
Publisert: 05.02.2017

Trykk på lenken for å lese hele artikkelen fra Bygdabladet 13 januar 2017.


024_BYBL1_1_130117.pdf

Les mer >>
Fortsatt slurv med farlig avfall
Publisert: 09.04.2013

 Det avdekkes fortsatt for mange brudd på miljøreglene hos behandlingsanlegg for farlig avfall. Ofte mangler enkle tiltak som kan hindre stor miljøskade, viser Klifs kontroller.

Behandlingsanlegg for farlig avfall løser viktige miljøproblem og er en nødvendig og viktig del av det moderne samfunnet. Avfallet de håndterer må behandles med stor varsomhet, slik at miljøgifter ikke spres i naturen.

les artikkelen på klif.no


Les mer >>
Staten anker kvikksølvdom
Publisert: 04.03.2013

Staten/Nav aksepterer ikke lagmannsrettens avgjørelse om at tannhelsesekretærer ble kvikksølvforgiftet. Nå er dommen anket til Høyesterett.

Gulating lagmannsrett fastslo i januar at tidligere tannhelsesekretær Bertha Regine Serigstad er kvikksølvforgiftet og at det er en yrkessykdom. Dommen slo fast at arbeidet som helsesekretærene utførte i de årene det ble brukt mye kvikksølv, er helseskadelig. I forrige uke anket staten/Nav saken.

les artikkelen på frifagbevegelse.no


Les mer >>
Listar opp 54 nye urovekkjande stoff
Publisert: 29.01.2013

 EU si liste over stoff med alvorlege helse- og/eller miljøeigenskapar blir no oppdatert med 54 nye stoff. Bedrifter som bruker nokre av dei 54 stoffa – anten aleine, i stoffblandingar eller i produkt – er forplikta til å informere forbrukarar, arbeidstakarar og styresmakter om at stoffa blir brukte.

Les artikkelen på klif.no


Les mer >>
Tannhelsesekretær vant mot staten i kvikksølvsak
Publisert: 21.01.2013

Tannhelsesekretær Berta Regine Serigstad er skadet av kvikksølv, og hun har en yrkessykdom, fastslår Gulating lagmannsrett. Dommen er gode nyheter for mange av hennes kolleger som nå kan få sakene sine gjenopptatt.

les artikkelen på fri fagbevegelse .no


Les mer >>
Høy risiko for KOLS i smelteverk
Publisert: 10.01.2013

Støv og gass er årsak til at KOLS truer helsa til dem som arbeider i smelteverk. Selv om bransjen har gjort tiltak for å redusere risikoen, er den fortsatt uakseptabelt høy. Intensivert, målrettet og organisert innsats må til.

 les artikkelen på arbeidstilsynet.no

Les mer >>
Dieseleksos i arbeidsatmosfæren i norsk olje- og gassindustri - Dagens eksponeringsbilde
Publisert: 09.01.2013
Denne rapporten oppsummerer resultater fra en kartlegging av dieseleksos-eksponering blant arbeidere i norsk olje- og gassindustri.

Kartleggingen av eksponering for dieseleksos er gjennomført som en del av prosjektet ”Eksponering for kjemikalier i olje- og gassindustrien – Dagens eksponeringsbilde”. Dette prosjektet er initiert av bransjeorganisasjonene og styringsgruppen for næringens ”Kjemikalieprosjekt” i dialog med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), som ledd i en større handlingsplan for å sette fokus på kjemisk arbeidsmiljø i den norske olje- og gassindustrien.

les artikkelen på stami.no


Les mer >>
Vart tionde astmafall har samband med jobbet
Publisert: 30.12.2012

Faktorer på jobbet ligger bakom ungefär vart tionde fall av astma som bryter ut i vuxen ålder. Städpersonal, sprutmålare, hårfrisörskor och rörmokare är några grupper som är särskilt utsatta för sådan yrkesastma.

les artikkelen på unt.se


Les mer >>
Bruker knep for å trøtte ut skadelidte
Publisert: 20.12.2012

Forsikringsselskaper selger lovpålagte ansvarsforsikringer, og skal være et økonomisk sikkerhetsnett når ulykken inntreffer.
Men nå tar profilerte erstatningsadvokater et oppgjør med forsikringsbransjen, og varsler om utstrakt bruk av uthalings-strategi og tøffe metoder mot kunder som har blitt skadd i trafikkulykker eller i arbeidslivet.

les artikkelen på vg.no


Les mer >>
Auka kunnskapar om kjemiske stoff i avløpsslam
Publisert: 13.12.2012

 I ein ny rapport frå Klif er det samanstilt data om kjemiske stoff som er målt i norsk avløpsslam. Slam er ein verdifull ressurs for norske bønder og blir brukte til jordforbetring. Rapporten er viktig for å vurdere mogelege miljøproblemstillingar ved bruk av avløpsslam.

les artikkelen på klif.no


Les mer >>
Frykt for kjemisk østrogen i Nordsjøen
Publisert: 03.12.2012

Fagforbundet Safe frykter plattformarbeidere blir utsat­t for stoffer som kan gjøre menn mer kvinnelige.

 Bruken av det kjemiske stoffet bisfenol A (BPA) i plast og maling er svært omstridt. En av grunnene til at forskere er bekymret for bisfenol A er at det likner på det kvinnelige kjønnshormonet østrogen. Dette gjør at det kan forstyrre hormonbalansen i menneskekroppen.

les artikkelen på tu.no


Les mer >>
Mangelfull oversikt kan true sikkerheten
Publisert: 22.11.2012

Seks av ti kontrollerte virksomheter mangler oversikt over hva som kan utgjøre risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø.

Det viser resultatene av en landsomfattende risikoaksjon gjennomført av Klima- og forurensningsdirektoratet, Fylkesmannens miljøvernavdelinger, Statens strålevern, de lokale brann- og eltilsyn, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Arbeidstilsynet.

les artikkelen på arbeidstilsynet.no


Les mer >>
Viktige REACH-frister nærmer seg
Publisert: 13.11.2012

Alle norske virksomheter som omsetter og bruker kjemikalier omfattes av kravene i kjemikalieregelverket REACH. Flere viktige frister for å registrere og søke om godkjenning av kjemiske stoffer er nå like rundt hjørnet.

les artikkelen på klif.no


Les mer >>
Høyesterett på lag med yrkesskadde
Publisert: 17.09.2012

Turid Nilsen jobbet ved Kongsberg Defence & Aerospace og tilhørende selskaper fra 1987 til 2001. Montasje og lodding kretskort medførte arbeid med ulike løsemidler og kjemiske stoffer.

Etter 14 år i jobben fikk hun problemer med pusten og luftveiene. Men kravet om å få godkjent plagene som yrkessykdom ble avslått av Nav i flere instanser. Avslaget ble klaget inn for Trygderetten, som dømte i favør Nav.

les artikkelen på magasinet.org


Les mer >>
Skadde nordsjødykkeres sak kommer opp i Strasbourg
Publisert: 13.09.2012

Førstkommende tirsdag åpner Den europeiske menneskerettighetsdomstolen saken der statens ansvar for skader pioner-dykkerne i Nordsjøen ble påført, kommer opp til doms.

Fra 1965 til 1990 var de med på å legge grunnlaget for det norske oljeeventyret. Deretter har de vært gjennom et politisk og juridisk maratonløp som tirsdag til uka går inn i sluttfasen.

les artikkelen på abcnyheter.no


Les mer >>