Folk dør hver måned
Publisert: 12.01.2023

Like før jul kom rapporten fra kommisjonen som ble nedsatt i 2022 for å jobbe fram en kompensasjonsordning for oljepionerene. Skadene de har pådratt seg er anerkjent, nå gjenstår oppgjøret.

– Da rapporten kom, var det akkurat som om mange kilo falt av skuldrene mine, sier Bjarne Kapstad til Stavanger Aftenblad.

Jan Erik Tandberg i Arbeidsmiljøskaddes landsforening forteller om en gjennomgang som foreningen har gjort selv har gjort. Denne viser at det er mellom 300 og 400 mennesker som kan være berettiget til kompensasjon fra Staten.

– Vi har jobbet med denne saken i 18 år nå. Det haster med å få på plass en ordning nå. Vi mener at dette bør komme på plass før sommerferien. Hver eneste måned dør det mennesker som følge av skader de har pådratt seg i forbindelse med arbeid i oljeindustrien, sier Jan Erik Tandberg til Aftenbladet.


Les mer >>
Betaler den høyeste oljeprisen
Publisert: 06.11.2022

Først lenge etter at Tord H. Lillehavn og Bjarne Kapstad selv fikk kreft, innså de at sykdommen er som en epidemi blant Norges oljepionerne.

I 2007 spurte Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF) om helsetilstanden til 700 medlemmer som jobbet for Philips Petroleum i pionertiden i Nordsjøen. Over halvparten var uføretrygdet, noe de i snitt var blitt midt i 50-årene. 126 hadde fått kreft, og 136 var døde.

Det er satt ned en kommisjon som skal utarbeide en kompensasjonsordning for tidligere oljearbeidere som kan ha fått arbeidsrelaterte plager. Kommisjonen skal innen nyttår legge fram sin innstilling.

Bildet: Minnene, gode og vonde, strømmer på når Tord ser modellene av plattformene han jobbet på. 

Les saken i sin helhet på Kreftforeningen.no


Les mer >>
A.L.F. Offshore på nett
Publisert: 19.10.2022

Dersom du jobber eller har jobbet offshore så følg med på hjemmesiden til A.L.F. Offshore. Du finner dem under «Finn ditt fylkeslag» til høyre på denne siden. Lykke til. 


Les mer >>
På tide med yrkesskaderegler som ivaretar arbeidsfolk.
Publisert: 18.10.2022


Mange så NRK serien «Lykkeland» i 2018.Nasjonal kontroll ble sikra over petroleumsressursene – folkets eiendom. Flere hundrepioneroljearbeidere som ble syke og uføre av kjemikalier, oljedamp og gasser i arbeid med boring, vedlikehold og produksjon i et helsefarlig arbeidsmiljø fra slutten av 1970 åra fram til 1990 tallet, ble ikke nevnt i TV-serien. Mange er døde – i ungalder, jf. «Pioneroljearbeiderne i Nordsjøen», utgitt i 2014 av Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F.), og i «Pioneroljearbeiderne med ødelagt helse – og møtet med systemet, erstatninger, senskader og løsemiddelskader», utgitt i 2020 av Runar Nilsen og John-Peder Denstad.
es hele artikkelen her 


Les mer >>
Lenke til seminar arrangert av Norsk olje og gass
Publisert: 11.01.2019

 

I dette innlegget finner du blant annet innlegg blant holdt av Hilde-Marit Rysst: Klikk her

 

Og dette innegget er skrevet av Halvor Eikstein: Klikk her

 

Halvor Erikstein, Organisasjonssekretær /
Yrkeshygieniker SYH
SAFE – Sammenslutningen av Fagorganiserte i energisektoren
www.safe.no


Les mer >>
Radon
Publisert: 03.12.2019

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/radoneksponering-pa-arbeidsplassen/


Les mer >>
God jobb av Nidarosadvokatene!
Publisert: 20.12.2019

Så gledelig å se at det går rett vei innimellom👏
I mens vi venter på flere får vi jobbe videre, være tålmodige, og heie på hverandre!


Les mer >>