På tide med yrkesskaderegler som ivaretar arbeidsfolk.
Skrevet av: Jan ArneMange så NRK serien «Lykkeland» i 2018.Nasjonal kontroll ble sikra over petroleumsressursene – folkets eiendom. Flere hundrepioneroljearbeidere som ble syke og uføre av kjemikalier, oljedamp og gasser i arbeid med boring, vedlikehold og produksjon i et helsefarlig arbeidsmiljø fra slutten av 1970 åra fram til 1990 tallet, ble ikke nevnt i TV-serien. Mange er døde – i ungalder, jf. «Pioneroljearbeiderne i Nordsjøen», utgitt i 2014 av Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F.), og i «Pioneroljearbeiderne med ødelagt helse – og møtet med systemet, erstatninger, senskader og løsemiddelskader», utgitt i 2020 av Runar Nilsen og John-Peder Denstad. Mange så NRK serien «Lykkeland» i 2018.Nasjonal kontroll ble sikra over petroleumsressursene – folkets eiendom. Flere hundrepioneroljearbeidere som ble syke og uføre av kjemikalier, oljedamp og gasser i arbeid med boring, vedlikehold og produksjon i et helsefarlig arbeidsmiljø fra slutten av 1970 åra fram til 1990 tallet, ble ikke nevnt i TV-serien. Mange er døde – i ungalder, jf. «Pioneroljearbeiderne i Nordsjøen», utgitt i 2014 av Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F.), og i «Pioneroljearbeiderne med ødelagt helse – og møtet med systemet, erstatninger, senskader og løsemiddelskader», utgitt i 2020 av Runar Nilsen og John-Peder Denstad. , publisert 18.10.2022


Mange så NRK serien «Lykkeland» i 2018.Nasjonal kontroll ble sikra over petroleumsressursene – folkets eiendom. Flere hundrepioneroljearbeidere som ble syke og uføre av kjemikalier, oljedamp og gasser i arbeid med boring, vedlikehold og produksjon i et helsefarlig arbeidsmiljø fra slutten av 1970 åra fram til 1990 tallet, ble ikke nevnt i TV-serien. Mange er døde – i ungalder, jf. «Pioneroljearbeiderne i Nordsjøen», utgitt i 2014 av Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F.), og i «Pioneroljearbeiderne med ødelagt helse – og møtet med systemet, erstatninger, senskader og løsemiddelskader», utgitt i 2020 av Runar Nilsen og John-Peder Denstad.
es hele artikkelen her 

<< Gå tilbake