Folk dør hver måned
Skrevet av: Sakset fra Stavanger Aftenblad, publisert 12.01.2023

Like før jul kom rapporten fra kommisjonen som ble nedsatt i 2022 for å jobbe fram en kompensasjonsordning for oljepionerene. Skadene de har pådratt seg er anerkjent, nå gjenstår oppgjøret.

– Da rapporten kom, var det akkurat som om mange kilo falt av skuldrene mine, sier Bjarne Kapstad til Stavanger Aftenblad.

Jan Erik Tandberg i Arbeidsmiljøskaddes landsforening forteller om en gjennomgang som foreningen har gjort selv har gjort. Denne viser at det er mellom 300 og 400 mennesker som kan være berettiget til kompensasjon fra Staten.

– Vi har jobbet med denne saken i 18 år nå. Det haster med å få på plass en ordning nå. Vi mener at dette bør komme på plass før sommerferien. Hver eneste måned dør det mennesker som følge av skader de har pådratt seg i forbindelse med arbeid i oljeindustrien, sier Jan Erik Tandberg til Aftenbladet.

Hele saken kan leses her i Stavanger Aftenblad 

<< Gå tilbake