Vår stand på Trondheimskonferansen 2024
Skrevet av: Dag Einar Liland, publisert 04.02.2024

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening stilte med egen stand på Trondheimskonferansen 2024. En konferanse for fagbevegelsen, arrangert av LO i Trondheim.

Å delta med stand er et av valgene Hovedstyret har valgt for å profilere A.L.F. Det er i møter med mennesker vi kan bidra med formidling av den erfaringskunnskap vi har om yrkesskader og yrkessykdommer.

I forkant av konferansen sendte hovedstyre inn innspill til Trondheimsresolusjonen 2024.

Last det ned her

Redaksjonskomiteen avviste vårt forslag. Vi oppretthold forslaget, men dessverre fikk vi ikke flertall for dette, skriver Dag Einar Liland som var til stede i Trondheim. 

<< Gå tilbake