Innspill til Trondheimskonferansen 2024
Skrevet av: Dag Einar Liland, nestleder/sekretær , publisert 16.01.2024

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F.) fremmer med dette følgende forslag som tillegg til Trondheimsresolusjonen 2024:

Årlig skades flere tusen arbeidstakere i jobb, mange så alvorlig at de faller ut av arbeidslivet. Fagbevegelse skal arbeide for at det kommer på plass et yrkesskaderegelverk som er i tråd med utviklingen i samfunnet og arbeidslivet.

Et regelverk som sikre den enkelte arbeidstaker en økonomisk kompensasjon, og en uføretrygd det går an å leve av. Fagbevegelsen skal også bidra i arbeidet med oppdatering av yrkessykdomslisten.

Vi overlater til redaksjonskomiteen å finne den best egnede plass å sette forslaget inn.

Av Dag Einar Liland, netleder/sekretær

 

<< Gå tilbake