Infomøte om NOU 2022:19
Skrevet av: Jan Arne , publisert 08.03.2023


Fredag 12. mai, dagen før årsmøtet vil det holdes et informasjonsmøte. Leder av LO Trøndelag Jon Peder Denstad og Runar Nilsen leder av A.L.F. Offshore vil fortelle om arbeidet innen komiteen som har arbeidet fram NOU 2022:19 Oljepionerene en kompensasjonsordning.

De vil også informere om arbeidet med yrkesskadeordningen og hva som er gjort så langt.

<< Gå tilbake