Vi etterlyser svar fra Tonje Brenna
Skrevet av: Jan Arne, publisert 10.04.2024

Styret har i dag 10.april sendt et brev til Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Vi hadde et møte for snart et år siden og har ikke hørt noe eller mottatt noen informasjon i løpet av denne tiden. Da er det betimelig å etterspørre status. Brevet som er undertegnet nestleder/sekretær Dag Einar Liland kan du lese her. 

Foto av Tonje Brenna: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 

Til

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

                                                                                                Lillesand 10.04.2024

Et forbedret yrkesskaderegelverk

 

I mai 2023 ble Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F.) invitert til å holde innlegg på innspillsmøte om et forbedret yrkesskaderegelverk tilpasset dagens arbeidsliv.  

Vi stilte med innspill hvor vi også tilbød oss å bidra i det videre arbeid med et forbedret regelverk.  

Det er snart et år siden innspillsmøte ble avholdt, siden vi ikke har mottatt noen informasjon i løpet av denne tiden finner vi det betimelig å etterspørre status.  

  • Hva er gjort siden innspillsmøte i mai 2023?
  • Hva er tidshorisonten på å få på plass et forenklet yrkesskaderegelverk?
  • Ønsker Arbeids- og inkluderingsdepartementet at representanter fra Arbeidsmiljøskaddes Landsforening bidrar med brukerkompetanse i det videre arbeid med et forbedret yrkesskaderegelverk, og oppdatering av yrkessykdomslisten?

 

Vennlig hilsen

Hovedstyre A.L.F.

Dag Einar Liland, nestleder/sekretær

 Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

<< Gå tilbake