Oljearbeidere kjemper for erstatning
Skrevet av: Jan Arne Dammen, publisert 22.02.2021

Stortinget skal igjen drøfte de skadde oljearbeidernes sak. Samtidig har Ekofiskarbeideren Bjarne Kapstad klaget sin sak inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. I 2007 ble 700 oljearbeidere ansatt i Phillips Petroleum fra den tidlige tiden spurt om helsetilstanden de har i dag. Undersøkelsen ble gjort av Arbeidsmiljøskaddes landsforening, ALF.

- Svarene viste at 357, over halvparten, var uføretrygdede. 126 hadde fått kreft. 136 var døde, sier nestleder i ALF Offshore, Jan Terje Biktjørn til NRK. Les mer på NRK. Les også "Hendene som oljet Norge" på neste side.

Les også Jan Terje Biktjørn sin historie, «Hendene som oljet Norge».

Den finner du på side 8 her i SYNDROM.

Foto Cathrine Elnan.

<< Gå tilbake