Arbeidsmiljøskaddes Landsforening
Skrevet av: Dag Einar Liland, publisert 18.10.2022

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening, forkortet A.L.F.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening arbeider for å ivareta interesser og rettigheter til personer med ervervet sykdommer og skader grunnet eksponering av løsemidler og andre helseskadelige stoffer i forbindelse med arbeidsmiljøet.

Landsforeningen skal også ivareta interessen til de pårørende.

<< Gå tilbake