Kontaktpersoner
Publisert: 24.10.2022

ALF Offshore

Runar Nilsen, Myrvegen 19 B, 4480 Kvinesdal

Tlf. 907 81 194 E-post runarnilsen@live.no

 

ALF Aust Agder

Arild Solvang, Myratunet, Østensbuveien 55, 4848 Arendal

Tlf. 975 97 066 E-post arildsol@live.no

 

ALF Vest Agder

Runar Nilsen, Myrvegen 19 B, 4480 Kvinesdal

Tlf. 907 81 194 E-post runarnilsen@live.no

Buskerud

Jan Arne Dammen, Revefarmen 47, 3033 Drammen

Tlf. 905 93 153 E-post arnedam@online.no

 

Møre og Romsdal

Siv Lisbeth Krogset, Djupdalsgata 12, 6310 Veblungsnes

Tlf. 415 25 768 E-post slkrogset@hotmail.com

 

ALF Oslo

Fred G. Eide 

Tlf. 993 58 886   E-post fgu-eid@online.no

 

ALF Trøndelag

Marit Rokkones, Øvre Flatåsveg 3 B, 7079 Flatåsen

Tlf. 905 69 718 E-post marokko@online.no

 

ALF Vestland

Dag Einar Liland, Totlandsvegen 365, 5226 Nesttun

Tlf. 950 38 029 E-Post dageinar@tenneroghelse.no

 


Les mer >>
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening
Publisert: 18.10.2022

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening, forkortet A.L.F.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening arbeider for å ivareta interesser og rettigheter til personer med ervervet sykdommer og skader grunnet eksponering av løsemidler og andre helseskadelige stoffer i forbindelse med arbeidsmiljøet.

Landsforeningen skal også ivareta interessen til de pårørende.


Les mer >>