Fra laboratorieforsøk til målinger på arbeidsplassen: Termisk dekomponering av materialer
Skrevet av: , publisert 08.10.2009

Laboratorieforsøk kan gi et svært nyttig grunnlag for å foreta målinger av potensielt farlige stoffer på selve arbeidsplassen. I en finsk studie ble det utført forsøk med å varme opp metallmaling for å undersøke utvikling av avgasser. Her skaffet man til veie nyttig informasjon om hvilke forbindelser som er relevante ved eksponeringsmålinger på selve arbeidsplassen, og funnene herfra ble benyttet til å velge indikatorforbindelser.

les artikkelen på stami.no

<< Gå tilbake