Foreslag til ny og enklere arbeidsskadeforsikring
Skrevet av: , publisert 02.11.2013

Arbeidsdepartementet foreslår å erstatte dagens to regelverk for yrkesskadeerstatning med én felles arbeidsskadeforsikringslov. I tillegg foreslås det å forbedre regelverket for arbeidssykdommer.

- Jeg mener forslaget gir arbeidstakerne styrkede rettigheter ved arbeidsskade og arbeidssykdom i forhold til dagens regler. Vi legger opp til et regelverk tilpasset dagens arbeidssykdommer, og har lagt vekt på å sikre et likestillingsperspektiv i regelverket, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. 

Det nåværende regelverket er kritisert i et likestillingsperspektiv, da fysiske og psykiske belastningslidelser er holdt utenfor. Vi får nå et oppdatert regelverk tilpasset dagens arbeidssituasjoner, med en sikkerhetsventil for alle andre sykdommer enn de som står på arbeidssykdomslisten. Denne sikkerhetsventilen vil også gjelde for muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser. I tillegg foreslås en regel for akutte skader ved løft av personer, noe som særlig er aktuelt i helse- og omsorgssektoren der det arbeider mange kvinner.

Forslaget innebærer en klar forenkling i forhold til dagens regelverk, som mange opplever som komplisert og uoversiktlig. I dag må en person som er utsatt for en yrkesskade forholde seg til to ulike regelverk i en yrkesskadesak. Forslaget som departementet nå legger fram, sikrer arbeidstaker retten til full erstatning gjennom én felles arbeidsskadeforsikringslov. Det utgjør første del av en større reform av arbeidsskadeområdet.

– Enkelte har opplevd å få erstatning etter det ene regelverket, men avslag etter det andre. At man kan oppleve dette som urimelig har jeg forståelse for, og det gjør vi nå noe med, sier statsråden.

Forslag til ny yrkesskadeforsikring finner du her

<< Gå tilbake