Nytt helhetlig regelverk for HMS i petroleumsvirksomheten
Skrevet av: , publisert 12.02.2010

Ny rammeforskrift om helse, miljø og sikkerhet (HMS) for petroleumsvirksomheten vil gjelde på kontinentalsokkelen og for nærmere bestemte petroleumslandanlegg. Formålet er å få en mer helhetlig regulering av hele petroleumsvirksomheten.

les pressemeldingen her.

<< Gå tilbake