Hvorfor har menn og kvinner ulik følsomhet for miljøgifter som tjærestoffer?
Skrevet av: Heidi Upstad , publisert 19.01.2009

Mellom 9. og 13. september avholdt European Environmental Mutagen Society sitt 37. årlige møte i den sveitsiske byen Basel. Møtets fokus var The dose makes the poison (Paracelsus), What makes a mutagen?
Paracelsus uttalelse formidler budskapet om at alle stoffer potensielt sett er giftige, og at det er dosen av stoffet som avgjør om det er giftig eller ei. Den etterfølgende setningen (ingressen) setter spørsmålstegn til hva som gjør et stoff til et mutagen (DNA-skadelig).

Artikkelen leses på Stami.no

<< Gå tilbake