Hudplager blant yrkesaktive
Skrevet av: , publisert 06.05.2010

I en ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt synliggjør en hvordan hudkontakt med vann og kjemiske stoffer har blitt rapportert å gi hudplager blant yrkesaktive. Blant yrkesgruppene som selv oppgir å ha høyest andel med hudplager finner vi de som har mye kontakt med vann - som ansatte innen matlaging og kjøkkenarbeid samt rengjøringspersonell. Andre yrkesgrupper er de som har mye hudkontakt med oljer og skjærevesker samt hudkontakt med rengjørings-, desinfeksjons- og avfettingsmidler.

Les mer på stami.no

<< Gå tilbake