54 døde på jobb i 2011
Skrevet av: , publisert 12.01.2012

Arbeidstilsynet har registrert at 54 personer omkom i jobb i 2011. Tilsvarende tall for 2010 var 46, mens gjennomsnittet de ti foregående årene er 42 arbeidsskadedødsfall i året.


Tallene inkluderer kun det landbaserte arbeidslivet, som er Arbeidstilsynets myndighetsområde.

les mer på arbeidstilsynet.no

<< Gå tilbake