Åtte nye stoffer inn på kandidatlista til godkjenningsordningen i REACH
Skrevet av: , publisert 24.06.2010

EUs kjemikaliebyrå (ECHA) har publisert at ytterligere åtte nye stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC-stoffer), nå er oppført på kandidatlista til godkjenningsordningen i REACH. Seinere vil det tas stilling til om disse stoffene skal underlegges godkjenningsordningen i REACH-regelverket.

les mer

<< Gå tilbake