Sex-press og andre former for trakasering er ett stort arbeidsmiljøproblem.
Skrevet av: , publisert 02.09.2009

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F.) har gjennom sitt veiledningsapparat vært i kontakt med mennesker som blir trakasert og mobbet på arbeidsplassen. A.L.F.s veiledere er pålagt taushet om disse saker og kan derfor ikke gå ut med dem offentlig.

Den aktuelle saken som Dagbladet.no omtaler og omstendighetene rundt den har A.L.F.s veileder arbeidet med over lengere tid. Det er på høy tid at offentligheten blir oppmerksom på og får informasjon om trakasering og sex-press som enkeltmenneske opplever på sin arbeidsplass.

A.L.F. håper at bedriftledere og arbeidstilsyn tar på alvor når verneombud eller enkeltmenneske tar kontakt i forbindelse med trakasering på arbeidsplassen.

Les om - Professorer sex-presser kvinnelige stipendiater på dagbladet.no

<< Gå tilbake