Mer informasjon om farlige kjemikalier
Skrevet av: , publisert 23.11.2011

Næringslivet bør få større plikt til å informere om helse- og miljøskadelige kjemikalier. Dette vil gi myndighetene bedre mulighet til å sette inn tiltak for å beskytte helse og miljø.

Norge har allerede stor åpenhet om bruken av kjemiske produkter og hva slags stoffer de inneholder. Forslagene våre vil likevel forenkle tilgangen på informasjon om helse- og miljøfarlige kjemikalier for både forbrukerne, industrien og myndighetene, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klif.

les mer på klif.no

<< Gå tilbake