KOLS- ikke bare hos røykere
Skrevet av: , publisert 24.01.2012

Kols er en sykdom som angriper luftveiene (bronkiene). Sykdommen gjør dem gradvis trangere og trangere, slik at det med åra blir vanskelig å få nok luft ned til alveolene der gassutvekslingen skjer. Sykdommen er i rask økning. For fem år siden ble det antatt at det var 200 000 personer med kols i Norge, nå er anslaget 370 000. Det vil si nesten 15 prosent av den voksne befolkningen. Årlig tilkommer minst 20 000 nye tilfeller, og det er ca 2000 personer som hvert år dør av kols. Dette tallet vil etter all sannsynlighet øke raskt.

les mer på arbeidsmiljø.no

<< Gå tilbake