Ulik følsomhet for skadelige tjærestoffer
Skrevet av: Heidi Uppstad, Steen Mollerup, publisert 19.01.2009

Enkelte yrkesgrupper er utsatt for høy eksponering for en rekke miljøgifter, deriblant tjærestoffer. Tidligere forskning har vist at kvinner kan være mer utsatt for de skadelige effektene av disse stoffene enn menn. I et nytt forskningsprosjekt ønsker nå forskere ved STAMI å se nærmere på om kvinner og menn har ulik følsomhet for de skadelige effektene av tjærestoffer.

Artikkelen leses på Stami puplikasjoner

<font size="2"><font size="2"><p>&nbsp;</p></font><font face="Times New Roman"></font></font><strong><font size="2"></font></strong>
<< Gå tilbake