En av tre bedrifter mangler god nok ventilasjon.
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 13.05.2008

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) hadde følgende spørsmål til arbeids- og inkluderingsministeren  arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål:
Ifølge STAMI blir det bare utført om lag 0,03 eksponeringsmålinger av kjemikalier per sysselsatt. Bare en av fire bedrifter i relevante bransjer har gjennomført en lovpålagt risikovurdering av sitt kjemiske arbeidsmiljø. Bare en av tre ansatte i disse bedriftene har fått opplæring i hvordan man kan beskytte seg mot kjemikalieeksponering. En av tre bedrifter mangler god nok ventilasjon. Jeg reagerer sterkt på dette på vegne av norske arbeidstakere. Hva vil statsråden gjøre for å sikre snarlig forbedring?

Statsrådens svar leses her

 

<< Gå tilbake