Fortsatt slurv med farlig avfall
Skrevet av: , publisert 09.04.2013

 Det avdekkes fortsatt for mange brudd på miljøreglene hos behandlingsanlegg for farlig avfall. Ofte mangler enkle tiltak som kan hindre stor miljøskade, viser Klifs kontroller.

Behandlingsanlegg for farlig avfall løser viktige miljøproblem og er en nødvendig og viktig del av det moderne samfunnet. Avfallet de håndterer må behandles med stor varsomhet, slik at miljøgifter ikke spres i naturen.

les artikkelen på klif.no

<< Gå tilbake