A.L.F ÅRSMØTE 2017
Skrevet av: Dagfinn Wiik, publisert 10.11.2016

A.L.F hovedstyre varsler med dette om tid og sted for landsforeningens årsmøte 2017. I tillegg opplyser vi tidsfrist for saker/forslag som ønsket behandlet i årsmøtet.

TID: 25 – 26 mars 2017

STED: Quality Airport Hotel Gardermoen

https://goo.gl/maps/NfBabBvpfbv 

 

 

FRIST FOR INNKOMNE FORSLAG: Saker/forslag som lokallag, kontaktpersoner og enkeltmedlemmer ønskes behandlet av årsmøtet må være hovedstyret i hende innen 24. januar 2017. Vi minner om at lokallagets styre har anledning til å informere sine medlemmer om nevnte forslagsfrist. Saker/forslag skal sendes direkte til hovedstyrets leder: post@alfnorge.no

 

Vi kan opplyse om at det planlegges å avholde en dag med faglig innhold i forkant av årsmøtet. «Fagdagen» vil bli avholdt fredag 24. mars. Vi kommer tilbake med mer utfyllende informasjon så snart vi har programmet, herunder foredragsholdere på plass.

Innkalling med saksliste og opplysninger vedrørende antall delegater, observatører, reise og opphold mm vil bli sendt lokallagene i januar måned. Påmeldingsfristen vil bli satt til 20. februar 2017.

 

 

Med vennlig hilsen

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F)

Dagfinn Wiik

leder 

<< Gå tilbake