VEILEDNINGER TIL EUS CLP-FORORDNING
Skrevet av: , publisert 03.09.2009

Kjemikaliebyrået ECHA har gitt ut to veiledninger til EUs nye regelverk for klassifisering, merking og emballering av kjemikalier (CLP-forordningen).

Veilederne er på arbeidstilsynet.no

<< Gå tilbake