Dieseleksos i arbeidsatmosfæren i norsk olje- og gassindustri - Dagens eksponeringsbilde
Skrevet av: , publisert 09.01.2013
Denne rapporten oppsummerer resultater fra en kartlegging av dieseleksos-eksponering blant arbeidere i norsk olje- og gassindustri.

Kartleggingen av eksponering for dieseleksos er gjennomført som en del av prosjektet ”Eksponering for kjemikalier i olje- og gassindustrien – Dagens eksponeringsbilde”. Dette prosjektet er initiert av bransjeorganisasjonene og styringsgruppen for næringens ”Kjemikalieprosjekt” i dialog med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), som ledd i en større handlingsplan for å sette fokus på kjemisk arbeidsmiljø i den norske olje- og gassindustrien.

les artikkelen på stami.no

<< Gå tilbake