Kloakkanlegget er blitt rent
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 21.02.2008

Ledelsen ved Lillevik avløpsanlegg i Larvik i samarbeid med de ansatte og HMS-seksjonen i kommunen, tok kontakt med ekspertise fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for å skaffe rede på hvilke stoffer de egentlig omga seg med.

les denne artikkelen på arbeidstilsynet.no

 

<< Gå tilbake