Kokker - Stekeos - Kreft
Skrevet av: Oddvar Petersen, publisert 19.01.2009

Mannlige kokker i Norge har en økt dødelighet av kreft som i det vesentlige skyldes en økt lungekreft-dødelighet med SMR = 250 (2.5 ganger høyre enn
andre yrkesgrupper).

Denne overdødeligheten er særlig til stede blant kokker innen skipsfart. Basert på eksisterende kunnskap om røykevaner, kan røyking alene ikke forklare den økte lungekreftrisiko. Det synes rimelig å anta at en del av den økte risikoen kan tilskrives yrket.   

<p><font size="2">Det hersker vel ingen tvil om at arbeidet i restaurantkj&oslash;kken til tider kan v&aelig;re fysisk anstrengende og ofte ogs&aring; psykisk belastende p&aring; grunn av ubekvemme arbeidstider og h&oslash;yt tempo. At kokker har en st&oslash;rre d&oslash;delighet enn andre yrkesgrupper vet vi bl.a. fra Dansk statistikk. En av d&oslash;ds&aring;rsakene som &rdquo;stikker&rdquo; i &oslash;ynene, er lungekreft. Ogs&aring; kreft i bukspyttkjertel og urinbl&aelig;re er nevnt i denne sammenheng. Statistikken sier at det er 2.5 ganger st&oslash;rre risiko for &aring; d&oslash; av lungekreft hvis man er kokk, enn hvis man har et annet yrke. Kokker og annet kj&oslash;kkenpersonale er da heller ikke i tvil om, at luften i kj&oslash;kkenet ofte kan v&aelig;re ubehagelig &aring; inn&aring;nde.</font></p><p><font size="2">I andre land er det ogs&aring; funnet en overd&oslash;delighet av lungekreft for kokker, liksom det er vist, at kokker ikke r&oslash;yker mer enn i andre yrkesgrupper. Da lungekreften s&aring;ledes ikke alene kan tilskrives sigarettr&oslash;yking, er det n&aelig;rliggende &aring; mistenke luften i kj&oslash;kkenet som &aring;rsak.</font></p><p><font size="2">Ved steking av kj&oslash;tt og fisk dannes det kjemiske stoffer, hvor noen har vist seg &aring; v&aelig;re kreftfremkallende, s&aring;kalte carcinogener eller cancerogener. Disse stoffene er ogs&aring; i stand til &aring; endre arveanlegg og kan p&aring;vises i forskjellige mutagentester, bl. a. Ames test. (Ames test = En mutagentest som anvender Salmonellabakterier og leverenzymer til p&aring;visning av mutagener). (Mutagener = kjemisk stoff som reagerer med cellenes DNA og derved endrer cellenes arveegenskaper). De spesielle mutagener, som dannes ved steking av kj&oslash;tt kalles stekemutagener</font></p><p><font size="2">Utover disse mulige &aring;rsakene til lungekreft hos kokker, dannes det ved steking av nitritholdig kj&oslash;tt, for eksempel bacon, nitrosaminer, (kreftfremkallende stoffer som dannes n&aring;r nitrit reagerer med aminer) som likeledes er p&aring;vist kreftfremkallende ved dyrefors&oslash;k.<br />Ved grillsteking over &aring;pen flamme dannes det kreftfremkallende poycycliske aromatiske hydrokarboner (PAH). (En gruppe kjemiske stoffer som dannes ved forbrenningsprosesser).</font></p><p><font size="2">Ved oppvarming av fettstoffer til over 180 grader dannes en mengde nedbrytningsprodukter, f. eks. aldehyder, ketoner, peroxider og laktoner. Noen av disse stoffene kan i seg selv v&aelig;re medvirkende til fremkalling av kreft, eller de kan v&aelig;re med p&aring; &aring; danne andre kjemiske stoffer som er kreftfremkallende.</font></p><p><font size="2">Ved anvendelse av Ames test har det lykkes &aring; p&aring;vise mutagene stoffer i stekeosen. De p&aring;viste mutagener har samme reaksjonsm&oslash;nster, som de stekemutagener som kan p&aring;vises i stekeskorpen ved steking av kj&oslash;tt og fisk.</font></p><p><font size="2">I en tidligere rapport fra det danske Arbeidsmilj&oslash;fondet er det vist til at faktorer som steketemperatur, kj&oslash;ttets fettinnhold samt anvendelsen av stekefett influerer p&aring; mengden av mutagent stoff i stekeosen. S&aring;ledes vil en h&oslash;y steketemperatur samt et stort fettinnhold &oslash;ke stekeosens mutagenitet. Det er samtidig vist i en arbeidsplassunders&oslash;kelse, at st&oslash;rstedelen av stekeosens mutagene stoffer kan oppfanges ved bruk av fettfilter anbrakt i en damphette. Det er av stor viktighet at slike filtre blir regelmessig vedlikeholdt.</font></p><p><font size="2">Arbeidsplassunders&oslash;kelsen ble utf&oslash;rt i et restaurantkj&oslash;kken, hvor det var stekeplate, frityrkoker, stekeovn og gasskomfyr. Ved &aring; samle opp stekeosen i fettfiltre og unders&oslash;ke de for innholdet av mutagene stoffer med Ames test, er det funnet at stekeosen i gjennomsnitt inneholder mutagent stoff, svarende til 666 revertanter (revertanter = mutanter som har g&aring;tt tilbake til sin tidligere genotype eller original fenotype) pr. gram stekeos. Innholdet av mutagent stof

f i de 5 fettfiltrene som ble brukt, varierte fra 389 til 1062 revertanter pr. gram stekeos.</font></p><p><font size="2">I laboratoriefors&oslash;k er det, ved steking av hakket oksekj&oslash; ;tt med 10&nbsp;% fettinnhold i sm&oslash;r, funnet 1400 revertanter pr. gram stekeos, oppsamlet p&aring; samme m&aring;te.<br />Da resultatene fra laboratoriet passer med resultatene fra kj&oslash;kkenunders&oslash;kelsen og da innholdet av mutagener i stekeosens fett varierte lite, vil det anbefales at fettinnholdet i luften (m&aring;lt som organisk st&oslash;v) anvendes som m&aring;l for luftens innhold av kreftfremkallende stoffer.</font></p><p><font size="2">Ved anvendelse av b&aelig;rbare filtre i et restaurantkj&oslash;kken er det i en fors&oslash;ksperiode funnet et gjennomsnittlig innhold p&aring; 0,15 mg. organisk st&oslash;v/m3 i kokkens inn&aring;ndingsluft. Det gjennomsnittlige innhold av fettstoff i luften i restaurantkj&oslash;kkenet er beregnet til 0,46 mg. fettstoff/m3 luft.<br />Det kan derfor konkluderes med at n&aring;r kokker og annet kj&oslash;kkenpersonale inn&aring;nder fettstoffer som stammer fra steking av kj&oslash;tt og fisk, inn&aring;nder de samtidig mutagene og kreftfremkallende stoffer.</font></p><p><font size="2">Av denne, samt tidligere unders&oslash;kelser kan man konkludere med at innholdet av kreftfremkallende stoffer i luften reduseres ved at man:</font></p><p><font size="2">&nbsp; -steker ved s&aring; lav temperatur som mulig<br />&nbsp; -bruker s&aring; lite stekefett som mulig<br />&nbsp; -bruker magert kj&oslash;tt til steking<br />&nbsp; -holde temperaturen i frityroljen under 180O C<br />&nbsp; -bruker frisk frityrolje<br />&nbsp; -unng&aring;r at fettstoff drypper ned p&aring; gl&oslash;rne ved grillsteking<br />&nbsp; -s&oslash;rger for et effektivt avtrekk</font></p><p><font size="2">Arbeidsmilj&oslash;et kan kontrolleres ved at man anvender b&aelig;rbare filtre for &aring; samle opp og m&aring;le innholdet av organisk st&oslash;v i luften i kj&oslash;kkenet.<br />Da det ikke kan arbeides med grenseverdier for fastsettelse av kreftfremkallende stoffer kokker blir utsatt for, anbefales det at eksponeringen holdes s&aring; lav som det er tekniske muligheter til, for eksempel under 1 mg. organisk st&oslash;v pr. m3&nbsp; inn&aring;ndingsluft.</font></p><p><font size="2">Kilder: Eiliv Lund, Radiumhospitalet. </font></p><p><font size="2">Rapport utarbeidet for Arbeidstilsynet.<br />Margrethe Andersen, Pauli Kiel. Mutagener i restaurantkj&oslash;kken. Arbeidsmilj&oslash;fondet.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;</font></p><p><font size="2"></font></p>

<< Gå tilbake