Helserisiko ved arbeid med avløpsvann
Skrevet av: , publisert 16.05.2012

Flere internasjonale undersøkelser har rapportert luftveisplager og plager fra sentralnervesystemet som tretthet, hodepine og konsentrasjonsvansker blant arbeidere på renseanlegg. I en nylig gjennomført studie fra STAMI bekreftes disse funnene.

les mer på stami.no

<< Gå tilbake