Yrkessykdomsutvalget foreslår tre nye sykdomsgrupper
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 24.06.2008

Det medisinske ekspertutvalget leverte sin innstilling til arbeids- og inkluderingsministeren 24. juni. Utvalget foreslår tre nye sykdomsgrupper på den reviderte yrkessykdomslista: enkelte muskel- og skjelettsykdommer, posttraumatisk stresslidelse og fosterskader.

pressemeldingen leses her

<< Gå tilbake