Kjemisk arbeidsmiljø – Hva nå?
Skrevet av: Pål Molander, publisert 03.04.2008

Daglig fylles avisspaltene om helsefarer knyttet til giftige kjemikalier i eksempelvis matvarer, matemballasje, drikkevann, kosmetikk, klær og leker. Dette dreier seg i all hovedsak om et lite utvalg av de samme kjemiske stoffene som man kan eksponeres for i deler av arbeidslivet. Den eneste forskjellen er at eksponeringsnivåene i typiske arbeidsmiljøsammenhenger som regel er mye høyere.

Hele artikkelen leses på Stami.no 

<< Gå tilbake