Kjemisk helsefare, faren er ikke over
Skrevet av: Vidar Skaug , publisert 19.01.2009

Er det mulig å skille mellom de farlige og de ufarlige av sansbare kjemiske påvirkninger? Hvordan identifisere de som kan føre til velkjente skadevirkninger? Og hva med kjemiske stoffer som ikke sanses, hvilke stoffer kan gi skadevirkninger som vi bare merker litt og ikke bryr oss om, eller som vi venner oss til når vi har jobbet en stund? Fortsatt er det behov for risikovurdering av kjemiske påvirkninger i arbeidslivet.

Artikkelen leses på Stami .no

<< Gå tilbake