Hvilke sykdommer skal kunne godkjennes som yrkessykdom?
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 19.01.2009

Den norske yrkessykdomslista har ikke vært vesentlig revidert på 50 år, og det er gjennom flere år reist spørsmål om dagens yrkesskaderegelverk i tilstrekkelig grad fanger opp sykdommer som klart skyldes forhold på arbeidsplassen.

Den foreslåtte nye yrkessykdomslista skal nå ut på en bred høringsrunde, sammen med forslaget om å samordne regelverket for yrkesskadetrygden og yrkesskadeforsikringen.

Les hele artikkelen på stami.no

 

<< Gå tilbake