Er bedre basisferdigheter i lesing, skriving og matematikk avgjørende for helse og inkludering?
Skrevet av: Jan Vilhelm Bakke, Overlege, Arbeidstilsynet, publisert 19.01.2009

Godt over 200 000 av våre 326 000 uføretrygdede sliter med å mestre lese- og regnekravene i dagens samfunn.
Det har vært sterkt skambelagt å innrømme lese-, skrive- og regnevansker. Når evnen til å opprettholde mestring, kontroll og verdighet svikter, kan det slå ut i kropp og sjel. Da kan veien være kortere til sykemelding og uførepensjon med en fullt berettiget medisinsk diagnose, enn til å få avdekket at det grunnleggende problemet egentlig var manglende basisferdighet.

artikkelen leses på arbeidstilsynet.no

<< Gå tilbake