Nye krav til sikkerhetsdatablad for kjemikalier
Skrevet av: , publisert 15.07.2010
Revidert REACH vedlegg II sendes nå på høring. REACH vedlegg II gir detaljerte krav til innholdet i sikkerhetsdatablad.

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper ved kjemikalier og anbefalte vernetiltak. Den som framstiller, importerer eller leverer kjemikalier i Norge, må legge ved sikkerhetsdatablad til mottakere ved første gangs levering av kjemikalier, eller ved eventuell oppdatering av databladene.

les mer på arbeidstilsynet.no

<< Gå tilbake