Yrkesbetinget KOLS
Skrevet av: , publisert 13.05.2009

KOLS er en av vår tids nye folkesykdommer og øker stadig i omfang. Noen yrkesgrupper er i større grad utsatt for risikofaktorer som kan påvirke utviklingen av sykdommen, og uten den arbeidsmessige eksponeringen, ville mange arbeidstakere ikke utviklet KOLS.

Last ned faktaarket her

<< Gå tilbake