Auka kunnskapar om kjemiske stoff i avløpsslam
Skrevet av: , publisert 13.12.2012

 I ein ny rapport frå Klif er det samanstilt data om kjemiske stoff som er målt i norsk avløpsslam. Slam er ein verdifull ressurs for norske bønder og blir brukte til jordforbetring. Rapporten er viktig for å vurdere mogelege miljøproblemstillingar ved bruk av avløpsslam.

les artikkelen på klif.no

<< Gå tilbake