Har en sterk organisasjon i ryggen
Skrevet av: Bent Bentsen, Kilde Agder 14.09.07., publisert 19.09.2007

Jan Terje Biktjørn og de andre arbeidsmiljøskadde har fått god oppbakking av sin rellativt ferske organisasjon. ALF er en del av Norges Handikapforbund. 

De skadde oljearbeiderene er folk som bokstavelig talt har drevet maskineriet i oljestaten Norge gjennom 30 år, og som har pådratt seg enorme helseskader uten å få aksept for dette. Nå har vi en sterk organisasjon i ryggen, og helt andre muligheter for å fremme vår sak, sier Jan Terje Biktjørn. 

<font face="Times New Roman" size="1" color="#231f20"><font size="2"><font face="FrutigerLTStd-Bold" color="#231f20"><font face="Times New Roman" size="1" color="#231f20"><p align="left"><font size="2"></font></p><p align="left"><font size="2">Arbeidsmilj&oslash;skaddes Landsforening ALF) er en del av Norges Handikapforbund.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><p align="left"><font size="2"><strong>Blir ikke h&oslash;rt</strong>&nbsp; <font face="Times New Roman" color="#231f20">Leder i ALF, Lars Kristian Hille, mener oljearbeiderne tross meget store skader sliter med &aring; bli h&oslash;rt. &ndash; Personlighetsforandringer, konsentrasjonsproblemer, d&aring;rlig hukommelse, balanseproblemer, kramper, synsforstyrrelser, hevelser og byller, hudreaksjoner og pustevansker er bare noen av skadene arbeidsmilj&oslash;et p&aring; Ekofisk-plattformene har p&aring;f&oslash;rt dem. Dette skyldes at de har v&aelig;rt eksponert for sterkt helseskadelige gasser, kjemikalier og oljeprodukter, ofte uten tilgang til skikkelig verneutstyr, og uten at n&oslash;dvendige forholdsreglerer blitt tatt fra arbeidsgivers side. De har gjennom en &aring;rrekke slitt med &aring; f&aring; aksept for sine yrkesskader, og mange har derfor havnet b&aring;de i et &oslash;konomisk og psykisk uf&oslash;re, der ogs&aring; familiene deres er blitt sterkt skadelidende, sier Hille. </font></font></p></font></font></font></font><p align="left"><font size="2"><strong><font face="FrutigerLTStd-Bold" color="#231f20">Selvmordstanker </font></strong><font face="Times New Roman" color="#231f20">ALF har over lengre tid bist&aring;tt personer som har jobbet i Nordsj&oslash;en, og Hille understreker at flere opplever sin &oslash;konomiske og helsemessige situasjon som s&aring; vanskelig at de sliter med selvmordstanker. Han mener myndighetene m&aring; ta denne gruppen p&aring; alvor, og s&oslash;rge for at de f&aring;r den oppreisningen de fortjener. Biktj&oslash;rn er far til en datter p&aring; 21 og en s&oslash;nn p&aring; 28 &aring;r. Han jobbet p&aring; Ekofisk- feltet fra 1978 til han ble sykemeldt i 2003. I dag bruker han mesteparten av tiden p&aring; &aring; v&aelig;re et samlingspunkt mellom de giftskadde kollegene. &ndash; En kollega sa til meg en gang: &laquo;Du gjorde en viktig jobb her p&aring; Ekofisk, men den viktigste jobben er den du gj&oslash;r n&aring;&raquo;, forteller Biktj&oslash;rn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></p><p align="left"><font size="2"><strong><font face="FrutigerLTStd-Bold" color="#231f20">Kan ikke fylle bensin </font></strong><font face="Times New Roman" color="#231f20">Allerede i 1997 fikk han hudsykdommen sin godkjent som yrkesskade. I dag t&aring;ler han ikke en gang levere bilen p&aring; verksted uten at huden begynner &aring; sprekke. &ndash; Legger, f&oslash;tter og h&aelig;ler ble ogs&aring; kraftig rammet. Det hjalp ikke at jeg s&oslash;rget for at huden ikke var i kontakt med kjemikaliene. Etter hvert fikk jeg hudutslag bare ved &aring; inn&aring;nde kjemikalier. Det gjorde meg helt invalid i&nbsp;perioder. Jeg husker jeg l&aring; med puter som skulle holde hendene fra madrassen, i h&aring;p om at jeg skulle f&aring; sove , forteller Jan Terje Biktj&oslash;rn.</font></font></p>
<< Gå tilbake