Sammenheng mellom betennelsesreaksjoner og kreftrisiko
Skrevet av: , publisert 01.11.2009

En ny studie ved STAMI bidrar til økt kunnskap om sammenhengen mellom betennelsesreaksjoner og kjemisk indusert kreft.
Kjemisk eksponering er en viktig faktor for utvikling av lungesykdommer som astma, allergi, KOLS og lungekreft. Kronisk betennelse, sammen med eksponering for forbindelser som kan skade arvematerialet vårt, er viktige komponenter i kreftutvikling.

les artikkelen på stami.no

<< Gå tilbake