LO engasjerar seg for å ivareta rettane til tidlegare Fundotilsette.
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 05.03.2009

Tidlegare hovudvernombod ved Fundo Wheels er bekymra fordi det ikkje finst ordningar for å arkivere informasjon om kjemikaliar og andre farlege stoff tilsette har jobba med. No krev LO endring i forskrifta.Dette skriver NRK Sogn og Fjordane på sin nettside.

les artikkelen her

 

<< Gå tilbake