Pressemelding.
Skrevet av: Oddvar Petersen, publisert 19.01.2009
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening har sendt ut følgende pressemelding i forbindelse med Arbeidstilsynets rapport om at 800 mennesker  dør årlig som følge av kjemikalier på arbeidsplassen.
<p>&nbsp;</p><p><strong>PRESSEMELDING: </strong></p><p><font size="2">Langt flere d&oslash;r av kjemikalier. </font></p><p><font size="2">I Dagbladet i dag sier Arbeidstilsynet at 800 mennesker d&oslash;r &aring;rlig som f&oslash;lge av kjemikalier p&aring; arbeidsplassen. Det tallet er altfor lavt ansl&aring;tt, mener Arbeidsmilj&oslash;skaddes Landsforening. For fem &aring;r siden hevdet Riksrevisjonen at det hvert &aring;r er 1 300 slike d&oslash;dsfall. </font></p><p><font size="2">- Riksrevisjonen baserte seg ogs&aring; p&aring; tall fra Arbeidstilsynet. N&aring;r det i tillegg st&aring;r i Dagbladet at det har skjedd en forverring med hensyn til kjemisk eksponering de siste &aring;rene, skj&oslash;nner vi ikke hvordan tallene kan ble lavere i dag enn den gangen, sier Oddvar Petersen, nestleder i Arbeidsmilj&oslash;skaddes Landsforening. </font></p><p><font size="2">-I Riksrevisjonens rapport (NOU nr.3:9 2001-2002) fremlagt for Stortinget 28.juni 2002, ble det konkluderte med 1300 d&oslash;dsfall, 1600 sykehusinnleggelser, 6850 trygdetilfeller og 1,2 mill. frav&aelig;rsdager &aring;rlig som f&oslash;lge av eksponering for kjemikalier og andre helsefarlige stoffer i arbeidslivet. </font></p><p><font size="2">Arbeidsmilj&oslash;skaddes Landsforening har jobbet med dette problemet i et par ti&aring;r og er sterkt bekymret over at slike helsefarer ikke tas tilstrekkelig p&aring; alvor av. For det f&oslash;rste har fastlegene altfor liten kompetanse, slik at det ikke rettes mistanke mot arbeidsrelaterte sykdommer og det resulterer i at pasienter ikke blir utredet skikkelig. Det f&oslash;rer til underrapportering til NAV og Arbeidstilsynet, samt svekket rettssikkerhet for dem som skades p&aring; arbeidsplassen. For det andre b&oslash;r Arbeidstilsynet i st&oslash;rre grad bruke de sanksjonsmulighetene de har til r&aring;dighet mot bedrifter som bryter arbeidsmilj&oslash;loven.</font></p><p><font size="2">- Arbeidsgivere som bryter arbeidsmilj&oslash;loven m&aring; det reageres mot i form av b&oslash;ter eller politianmeldelse, p&aring; lik linje med andre lovbrudd, mener Petersen.</font></p><p><font size="2">Kontakt: Oddvar Petersen, tlf: 45 01 80 65</font></p><p><font size="2">E-post: helseskader@nhf.no, oddvar.petersen@chello.no</font></p><p>&nbsp;</p>
<< Gå tilbake