Dårligst tjenester til de mest sårbare.
Skrevet av: Per Halvorsen, publisert 19.01.2009

Mennesker med lavt funksjonsnivå og stort behov for koordinerte tjenester og langvarige tiltak, får dårligst tilpasset sosial- og helsetjenester. De forvaltningsmessige rammene og verktøyene er langt på vei på plass, likevel lar resultatene ofte vente på seg, heter det i en ny rapport utarbeidet av SINTEF Helse på oppdrag av Nasjonal dokumentasjonssenter.

artikkelen leses på Nasjonal dokumentasjonssenter.

<< Gå tilbake