Mot rekordoppgjør for de trygdede
Skrevet av: Oslo (ANB-NTB):Artikkelreferanse: Siste.no. Publisert 17.05.2007 , publisert 17.05.2007
Oppgjøret for rundt en million pensjonister og uføretrygdede starter mandag den 21. mai. 
- Vi presenterer våre krav for arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen klokken 10 og regner med å komme i dialog i løpet av dagen, sier generalsekretær Harald Norman i Norsk Pensjonistforbund til NTB.
<p><font size="2">Norman sier b&aring;de LO, YS, Unio og FFO er med i delegasjonen som skal sikre at de trygdede ogs&aring; f&aring;r sin del av velstandsutviklingen.<br />Han bekrefter at oppgj&oslash;ret omfatter n&aelig;rmere en million mennesker som omfattes av Folketrygden eller har kommunale eller statlige pensjoner.<br />Etterslep<br />- V&aring;re krav vil ikke bli offentliggjort f&oslash;r de er overlevert, men retningslinjene for oppgj&oslash;ret er fastsatt s&aring; sent som i 2003, sier Norman. Han opplyser at oppgj&oslash;ret starter med at pensjonistene skal ha dekket inn et etterslep p&aring; 0,6 prosent fra i fjor. Regjeringen anslo l&oslash;nnsutviklingen 0,6 prosent lavere enn den faktisk ble, og avtalen er da at vi skal ha dette kompensert f&oslash;r vi starter &aring;rets forhandlinger.<br />Norman sier retningslinjene for trygdeoppgj&oslash;ret er at de trygdede minst skal ha den samme vekst i pensjonene som de yrkesaktive har i l&oslash;nnsutvikling. Gjennom &aring;rene har det ikke v&aelig;rt slik, men Pensjonistforbundet har tatt til etterretning at det ikke er noe &aring; gj&oslash;re med det gapet som er oppst&aring;tt.<br />- Derimot vil vi ikke akseptere at gapet skal fortsette &aring; vokse. Etter 2003 har da ogs&aring; regjeringene vist st&oslash;rre forst&aring;else for pensjonistene enn tidligere, og etterslepet fra i fjor skyldes bare et for lavt anslag.</font></p><p><font size="2"><strong>Bestemmer grunnbel&oslash;pet</strong><br />Det vesentligste i oppgj&oslash;ret er fastsettelsen av G-bel&oslash;pet. Formelt skjer det i juni gjennom et vedtak i Stortinget, men i realiteten blir st&oslash;rrelsen p&aring; 1 G fastsatt n&aring;r trygdeoppgj&oslash;ret er i havn.<br />I &aring;r har l&oslash;nnsveksten s&aring; langt ligget rundt 4,5 prosent. Legger man det tallet til grunn og i tillegg regner inn etterslepet vil det nye G-bel&oslash;pet ligge tett opp mot 66.000 kroner. I dag er 1 G kr 62.892,-<br />- Vi kan ikke tallfeste v&aring;re krav f&oslash;r de er overlevert statsr&aring;den, men holder vi oss til retningslinjene er det ikke vanskelig &aring; se hvilket omr&aring;de de vil ligge i, sier Norman.<br />Han h&aring;per det skal v&aelig;re mulig &aring; komme til enighet i l&oslash;pet av de to dagene som er avsatt til oppgj&oslash;ret. (ANB-NTB)</font></p><p><font size="2"></font></p>
<< Gå tilbake