Skjerper reguleringen av seks farlige kjemiske stoffer
Skrevet av: , publisert 06.05.2011

Godkjenningsordningen i det europeiske regelverket for farlige kjemikalier (REACH) har startet å virke. All bruk av seks utvalgte stoffer med helse- og/eller miljøfarlige egenskaper må nå ha en særskilt godkjenning før de kan omsettes eller brukes.

les mer på klif.no

<< Gå tilbake