Arbeidsrelaterte fosterskader oppgraderes
Skrevet av: Turid Børtnes, publisert 18.07.2008

Fosterskader kan regnes som yrkesskade, der skader på barn skyldes skadelig påvirkning på mor under arbeid i svangerskapet. Dette er et av forslagene til det regjeringsoppnevnte utvalget som har arbeidet med å revidere yrkessykdomslista.

Artikkelen leses på arbeidsmiljø.no 

<< Gå tilbake